Vanliga frågor om drönare och fotografering

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i oktober krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få fotografera med drönare.

Allmänintresset för vad som gäller är stort. Kamerautrustade drönare har blivit allt vanligare och därför har också länsstyrelsen fått många frågor med anledning av domen. Linnea Tegernäs, jurist vid länsstyrelsens tillståndsenhet, svarar här på de vanligaste frågorna.

Vad innebär domen från Högsta Förvaltningsdomstolen?

Domen innebär att det krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen från länsstyrelsen för en kamera som är monterad på en drönare.

I vilka fall måste jag ansöka om tillstånd?

Om kameran som är monterad på drönaren är riktad mot en plats dit allmänheten har tillträde och kan användas för "personövervakning" krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Var ska jag ansöka och vad kostar det?

Ansökan om tillstånd ska göras hos länsstyrelsen i det län där fotograferingen/filmningen ska ske. Om det ska ske i flera län med en kamera som är uppsatt på en drönare ska ansökan göras hos länsstyrelsen i det län där fotograferingen huvudsakligen ska ske. Ansökningsavgiften är 3 700 kronor oavsett hur många drönare som ansökan omfattar.

Får jag filma min privata tomt med drönare?

Kameraövervakningslagen gäller inte för fotografering av platser dit allmänheten inte har tillträde. Det krävs därför inget tillstånd från länsstyrelsen om man endast filmar den privata tomten. Det kan dock vara svårt att begränsa användningen av kameran på drönare så att den inte filmar gatan utanför eller grannens tomt.

Vad gäller för drönare utan kamera?

Om det inte finns någon kamera monterad på drönaren krävs inget tillstånd från länsstyrelsen. Däremot kan det krävas andra tillstånd från exempelvis Transportstyrelsen.

Varför styr kameraövervakningslagen fotografering från drönare när jag inte ska övervaka personer?

Det avgörande är om kameran kan användas för personövervakning. Vanligtvis kan kameror på drönare göra det. Det innebär att kameraövervakningslagen reglerar användningen av kameran på drönaren även om övervakning av personer inte är syftet. Enligt lagen kallas det alltså övervakning även om man ska endast ska dokumentera bostäder och fastigheter.

Varför krävs det tillstånd för att fotografera med drönare men inte med en mobiltelefonskamera som är monterad innanför vindrutan på en bil eller på ett cykelstyre?

Kameraövervakningslagen gäller för kameror som inte manövreras på platsen. Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en kamera som är monterad på drönare inte manövreras på platsen eftersom den fotograferar från luften men hanteras från marken. En mobiltelefonskamera som exempelvis sätts fast på insidan av vindrutan är uppsatt i förarens omedelbara närhet och manövreras på platsen. På motsvarande sätt omfattar kameraövervakningslagen inte bemannad fotografering från helikopter eller flygplan.

Kommer jag få tillstånd om jag ansöker?

Länsstyrelsen gör alltid en individuell prövning i det enskilda fallet och kan tyvärr inte ge några förhandsbesked så det är svårt att svara på om du kommer få tillstånd eller inte. När länsstyrelsen prövar en ansökan ska intresset av övervakning vägas mot enskildas intresse av att inte bli övervakade. Länsstyrelsen ska särskilt beakta om syftet med fotograferingen/filmningen är att förebygga, avslöja eller utreda brott eller förhindra olyckor. Om det gäller kommersiella syften eller nöjesflygningar minskar därför möjligheterna att få tillstånd. Däremot kan det vara möjligt att bevilja tillstånd om integritetsintresset är helt försumbart. Länsstyrelsen är också skyldig enligt kameraövervakningslagen att beakta hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildas personliga integritet används och vilket område som ska filmas/fotografera.