Välbesökt seminarium om framtidens skärgårdsskolor

Landshövding Chris Heister inledde på tisdagen ett nordiskt seminarium om förutsättningar och möjligheter för skolundervisning i skärgårdsmiljöer.

– Bra skolundervisning är en nyckelfråga för att få barnfamiljer att bosätta sig i skärgården vilket är viktigt för en levande skärgårdsmiljö, sade landshövding Chris Heister som inledde seminariet.

En levande skärgård förutsätter en arbetande, bofast befolkning och ett livskraftigt näringslivs- och lantbruksföretagande som bevarar grundläggande service och ett öppet landskap.  

För att våra skärgårdsmiljöer ska vara attraktiva alternativ är det viktigt det finns möjligheter till ett vardagsliv där arbete, familj och vardagspussel går ihop. Där spelar skärgårdsskolorna, och möjligheterna till bra undervisning, en viktig roll.  

Landshövding Chris Heister talar vid seminarium om framtidens skärgårdsskolor.

Landshövding Chris Heister inleder på Nordiska skärgårdssamarbetets seminarium om framtidens skärgårdsskolor. Foto: Lars Nyberg.

Seminariet samlade ett 50-tal deltagare från Sverige, Åland och Finland. Bland åhörare fanns såväl skärgårdsbor, lärare, tjänstemän och politiker.  

Bland de viktiga frågor som diskuterades var pedagogiska metoder och möjligheter som IT-teknik ger, hur man klarar lärarkompetens och rekrytering, och de små skärgårdsskolornas styrkor.  

– En viktig slutsats var att även lyssna på barns och ungdomars önskemål. I dag behöver den unga skärgårdsbefolkningen flytta iväg för att utbilda sig, men en bra uppväxtmiljö ökar sannolikheten att de vill återvända till skärgården senare i livet, säger Lars Nyberg, samordnare för skärgårdsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholm och styrelseordförande i det nordiska skärgårdssamarbetet.  

Seminariet arrangerades av det nordiska skärgårdssamarbetet med svenska parter i Stockholms, Uppsala och Östergötland län.

 

Om det nordiska skärgårdssamarbetet

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms, Uppsala och Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Ålands sex skärgårdskommuner. Organisationen sysslar främst med samarbetsfrågor- och upprätthållande av kontakter mellan skärgårdsområden och verksamheten har delfinansierats av  Nordiska ministerrådet sedan 1978.  

Samarbetsparter är länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län, Stockholms läns landsting, Skärgårdsstiftelsens, Östergötlands regionförbundet, Ålands skärgårdskommuner, Egentliga Finlands förbund och NTM-central och Nylands förbund och NTM-central samt Skärgårdarnas riksförbund.  

Läs mer på

www.skargardssamarbetet.org