Rekordhögt bostadsbyggande väntas 2016–2017

Nybyggnationerna av bostäder i Stockholms län fortsätter att öka – över 40 000 nya bostäder planeras att börja byggas de närmaste två åren.

Det visar rapporten ”Bostadsmarknadsenkäten 2016” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

– Det är en mycket positiv fortsättning på den trend som inleddes för tre år sedan. I år ser vi ut att nå rekordnivåer, säger landshövding Chris Heister.

Varje år får landets kommuner ge sin syn på bostadsmarknadsläget i Boverkets stora bostadsmarknadsenkät. Siffrorna för Stockholms län har nu sammanställts av Länsstyrelsen i rapporten ”Bostadsmarknadsenkäten 2016”.

Rapporten visar, bland annat, att den tydliga trenden med ett bostadsbyggande på höga nivåer fortsätter såväl i år som nästa år.  

– Det innebär att regionen är på väg att nå målet för bostadsproduktionen på 16 000 inflyttningsklara bostäder om året. Det är väldigt viktigt eftersom länets befolkning fortsätter att växa med 35 000–40 000 personer om året, säger Chris Heister.  

Av enkäten framgår bland annat att:  

  • Länets kommuner bedömer att antalet påbörjade bostäder fortsatt kommer att ligga på mycket höga nivåer. I år bedöms 22 500 bostäder att påbörjas och 24 000 nästa år. Det är en ökning med sammanlagt 4 000 bostäder jämfört kommunernas bedömning förra året.
  • Under 2016 förväntas fyra av länets kommuner påbörja byggnation av sammanlagt 2 300 studentbostäder. Nästa år beräknas sex kommuner tillsammans påbörja 3 100 studentbostäder. Jämfört med 2015 års siffror är det en ökning med 800 respektive 1 600 studentbostäder.
  • I alla kommuner råder underskott på bostäder för nyanlända personer. Det främsta skälet är bristen på hyresrätter. Under 2016 kommer 6 700 personer med uppehållstillstånd att kommunanvisas till Stockholms län. På grund av bostadsbristen kommer merparten att erbjudas boenden i tillfälliga bostäder.    

– Det är uppenbart att länets kommuner, och andra inblandade aktörer, anstränger sig för att bygga i kapp bostadsefterfrågan. Inte minst tillskottet av studentbostäder innebär ett steg framåt, säger Chris Heister.

Den höjda byggtakten kommer dock inte innebära att behovet av nya bostäder minskar. Det råder fortsatt underskott på bostäder i alla kommuner, särskilt på små bostäder. Nästan alla kommuner bedömer att underskottet kommer att finnas kvar de kommande fem åren.  

Svaren i Bostadsmarknadsenkäten är en del i underlaget till Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2016”, som ska publiceras i juni.

Boverket kommer att göra en nationell analys av enkätresultaten.  

>> Ladda ner Bostadsmarknadsenkäten för Stockholms län 2016