Stiftelser och insamlingsstiftelser

Regler för stiftelser och insamlingsstiftelser återfinns bland annat i stiftelselagen (1994:1220).

Ansvaret för förvaltningen vilar på stiftelsens styrelse eller förvaltare. Ansvaret innebär att stiftelseförordnandet, stiftelselagen och annan relevant lagstiftning följs.

På länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller till exempel bokföring, årsredovisning och hur man gör olika ändringar för en stiftelse.

Du kan även läsa om Länsstyrelsens tillsyn över stiftelser och om hur Länsstyrelsen i vissa fall bland annat kan förordna en beslutför styrelse när det saknas.

Avgifter 

Bokföring, räkenskaper, årsredovisning och revision

Förordnanden för stiftelser

Tillsyn över stiftelser samt information om förhandsbesked och om risk för finansiering av terrorism  

Ändring av stiftelser