Handläggningstid för ändringsanmälan av stiftelser

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ändringsanmälningar inom den angivna handläggningstiden.

 

 Illustration: Timglas.

Aktuell handläggningstid är 4 månader

(Uppdaterades senast 2018-01-12)

Tiden ovan gäller generellt för ändringsanmälningar för stiftelser. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden. 

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Ärendet diarieförs och fördelas på en handläggare. När handläggningen påbörjas bedömer vi om ärendet är komplett. Saknas några uppgifter begär vi in kompletteringar från dig.

När ärendet är komplett granskar handläggaren anmälda ändringar mot stiftelsens gällande föreskrifter och reglerna i stiftelselagen.

Ärendet avslutas genom att beslut, meddelande eller registreringsbevis skickas till berörda.

Om du ska skicka in en anmälan, tänk på:

Du kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ändringsanmälan.

Läs mer

Ändring av registeruppgifter i stiftelseregistret.
För att kunna använda Länsstyrelsernas e-tjänster för stiftelser måste stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare.

Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av Länsstyrelsernas e-tjänster. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare.

 En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.