Pensions- och personalstiftelser

Regler för pensionsstiftelser och personalstiftelser återfinns bland annat i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse.

Ansvaret för förvaltningen av en pensions- eller personalstiftelse vilar på styrelsen.

På länkarna nedan kan du till exempel läsa mer om vad som gäller bokföring och årsredovisning samt om olika tillstånd som kan bli aktuella.  

Avgifter

Bokföring, räkenskaper, årsredovisning och revision

Förordnande av ordförande, styrelseledamot och revisor

Tillstånd för pensions- och personalstiftelser

Tillsyn över pensions- och personalstiftelser

Ändring av stiftelse