Förvalta

Ansvaret för förvaltningen av en stiftelse vilar på stiftelsens styrelse eller förvaltare.

Ansvaret handlar bland annat om att stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning ska följas.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan både ge råd och ingripa om förvaltningen inte sköts på rätt sätt.

Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser. 

På länkarna nedan har vi samlat information om bland annat vad som gäller räkenskaper, årsredovisning, olika tillstånd, hur ändringar av stiftelser genomförs och anmäls samt mer om Länsstyrelsens tillsyn.

Stiftelser och insamlingsstiftelser

Pensions- och personalstiftelser