Vad är en stiftelse och vilka stiftelseformer finns det?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En insamlingsstiftelse bildas inte genom att pengar avsätts utan genom att pengar samlas in efter ett upprop av stiftaren eller stiftarna. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta stiftelsen och dess medel. Lagen reglerar fem olika stiftelseformer som du kan läsa mer om här: vanliga stiftelser insamlingsstiftelser kollektivavtalsstiftelser pensionsstiftelser personalstiftelser Vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser och kollektivavtalsstiftelser kan bedriva näringsverksamhet om det finns stöd för det i stiftelseförordnandet. Då talar man ibland om näringsdrivande stiftelser.