Handläggningstid för ansökan om nyregistrering av stiftelser

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om nyregistrering inom den angivna handläggningstiden.
Illustration: Timglas. 

Aktuell handläggningstid är 12 månader

(Uppdaterades senast 2018-04-16)

Tiden ovan gäller generellt för ärenden om ansökan om nyregistrering. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden.

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Din ansökan diarieförs hos Länsstyrelsen och fördelas till en handläggare som inför handläggningen bedömer om ärendet är komplett. Saknas några uppgifter begär vi in kompletteringar från dig.

Ärendet avslutas med ett beslut som skickas till stiftelsens angivna adress. När registrering sker av en stiftelse skickas även registreringsbevis till personer som registrerats i stiftelseregistret. Vid registrering av nya stiftelser skickas även kopia till Skatteverket som tilldelar stiftelsen ett organisationsnummer.

Tänk på att

Du kan själv påverka handläggningstiden genom att skicka in en komplett ansökan.

 En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.