Bilda och registrera

Det finns flera olika sorters stiftelser och hur dessa bildas skiljer sig till viss del åt.

Gemensamt är att ett stiftelseförordnande ska upprättas. När en stiftelse har bildats är styrelsen eller förvaltaren skyldig att registrera stiftelsen inom sex månader. Läs mer om vad en stiftelse är och om olika stiftelseformer samt om hur registrering går till på länkarna nedan.

Länsstyrelsens uppgift är att registrera och utöva tillsyn över bildade stiftelser. Länsstyrelsen har därför inte möjlighet att i det enskilda fallet bistå med rådgivning och hjälp med hur en stiftelse bildas eller hur stiftelseförordnandet ska utformas.

Vad är en stiftelse och vilka stiftelseformer finns det?

Registrera en stiftelse