E-tjänster för stiftelser

Utökad service och tillgänglighet för stiftelser!

Länsstyrelserna har utvecklat e-tjänster där registrerade stiftelser via Internet kan utföra nedanstående tjänster:

 • Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
 • Anmäla ändring av registrerade uppgifter för stiftelsen
 • Anmäla avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
 • Komplettera ärenden
 • Anmäla avregistrering av en stiftelse

Registertecknare

För att kunna använda Länsstyrelsernas e-tjänster måste stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare. Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av Länsstyrelsernas e-tjänster. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare.

Med e-tjänsten kan du...

 • Anmäla avgående respektive ny registertecknare för en stiftelse
 • Anmäla ändring av registeruppgifter för stiftelser samt pensions- och personalstiftelser
 • Anmäla avregistrering av en stiftelse
 • Lämna in årsredovisning
 • Registrera stiftelse
 • Beställa registreringsbevis

> Gå till e-tjänsten