Beställning av blanketter, registreringsbevis och kopior med mera

Du kan beställa en hel del material om stiftelser till exempel blanketter, informationsblad, kopior, registreringsbevis och sammanställningar av utdrag ur stiftelseregistret.

Blanketter

Söker du några av våra blanketter? Klicka på blanketter.

Beställning av kopior och registreringsbevis

Du kan beställa kopior och registreringsbevis av oss genom att skicka e-post, skriva eller faxa.
Uppge stiftelsens namn och vilka handlingar som du vill ha. Kom ihåg att uppge till vilken adress beställningen ska skickas till. För att lättare få kontakt med dig, bör du också uppge ditt telefonnummer under dagtid.

Avgift kopior: Om beställning handlar om färre än 10 sidor är kopieringen gratis. Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Avgift registreringsbevis: 180 kronor, se 22 § stiftelseförordningen (1995:1280) och 20 § avgiftsförordningen (1992:191).
Registreringsbevis sänds med betalningsanvisning, företrädesvis via
e-post. 

Filformat

Vill du beställa sammanställningar av utdrag ur stiftelseregistret i filformat kan du göra det genom att skicka e-post eller skriva till oss.

Uppge vilken typ av stiftelser du är intresserad av, vilka uppgifter du vill ha om varje enskild stiftelse (till exempel namn, adress, förmögenhet, ändamål, styrelse, revisor och så vidare).

Uppge även om du vill att utdraget ska handla om visst förmögenhetsintervall (till exempel stiftelser med en förmögenhet över 5 miljoner kronor). 

Exportfilen har formatet "kommaseparerad textfil". För att ta fram sådana exportfiler tar vi en avgift om 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme, det vill säga 500 kronor per timme, se 17 § avgiftsförordningen (1995:687).

Förutom arbetskostnaden tillkommer en kostnad för USB-minne. Kom ihåg att uppge till vilken adress beställningen ska skickas. För att underlätta vår möjlighet att ta kontakt med dig bör du ange ditt telefonnummer under dagtid. USB-minne sänds mot postförskott.