Anordna kampsportsmatch

Om du ska anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsport krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndet ska sökas hos Länsstyrelsen i Örebro län.

Vad är kampsport enligt lagen?

Med kampsport i lagens mening menas kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren. Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, oftast man mot man, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Kampsport som endast tillåter markerade slag eller sparkar mot huvudet, omfattas inte av tillståndskravet. Inte heller träning i kampsport omfattas av tillståndskravet.

Både offentliga och enskilda kampsportsmatcher är tillståndspliktiga.

Professionell boxning

Lagen (SFS 1969:612) om förbud mot professionell boxning upphörde att gälla den 1 januari 2007. Idag behandlas anordnande av match i professionell boxning på samma sätt som kampsportsmatcher. Matchen är tillståndspliktig och tillstånd får endast lämnas om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser har godtagbar säkerhet för deltagarna.

Mer information kring anordnande av kampsportsmatcher finns på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.