Anmälan till Bolagsverket

Om er verksamhet tillhandahåller en av tjänsterna eller faller inom en av företagskategorierna nedan så ska företaget vara registrerat i Bolagsverkets register mot penningtvätt.
  • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster (till exempel redovisningskonsulter) som inte utförs av godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

  • Yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (till exempel skatterådgivare).

  • Oberoende jurister som handlar i en klients namn för dennes räkning vid vissa finansiella transaktioner och fastighetstransaktioner (oberoende jurister).

  • Bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och förmedling av juridiska personer (till exempel bolagsmäklare och bolagsbildare).

  • Tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och därmed sammanhängande tjänster (till exempel kontorshotell och postboxföretag).

  • Yrkesmässig handel med varor till den del verksamheten avser försäljning eller köp mot kontant betalning – i en eller flera sambandstransaktioner – som uppgår minst till ett belopp som motsvarar 5 000 euro – t.ex. bilhandlare, juvelerare, konst och antikvitetshandlare. 

Anmälan till Bolagsverkets register mot penningtvätt

Alla företag som utför verksamhet inom ovanstående yrkeskategorier ska vara anmälda i Bolagsverkets register mot penningtvätt. Företag får inte utföra tjänster inom respektive yrkeskategori om det inte är anmälda i registret. Anmälan görs genom att fylla i blanketten ”Anmälan till registret mot penningtvätt” (nummer 705)".

Innebörd

När ert företag registrerar sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt så får Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet ansvaret att följa upp att er verksamhet följer de lagkrav som ställs. Länsstyrelsen kontrollerar att företaget och dess företrädare har en så kallad god vandel genom kontroll av uppgifter gentemot olika myndigheters register. Ett företag som omfattas av lagstiftningen ska ha rutiner för att undvika att utnyttjas för penningtvätt. Dessa rutiner kan också komma att kontrolleras på plats av Länsstyrelsen genom besök hos företaget.

Bakgrund

År 2009 utökades penningtvättslagstiftningen till att fler yrkeskategorier skulle omfattas av den, bland annat ovanstående grupper. I princip är det samma lagstiftning som bankerna har omfattats av i flera år, som i och med den utökade lagstiftningen även gäller för ovanstående yrkeskategorier. Mer om vad detta innebär i praktiken återfinns på rutindelen av hemsidan.