Pantbanker i Stockholms län

Länsstyrelsen ger tillstånd till pantbanksverksamhet och ser till att verksamheten bedrivs på ett förtroendefullt och sunt sätt. I Stockholms län driver fem bolag pantbanksverksamhet vid sammanlagt 16 pantbankskontor.

Lån och lånevillkor

Den som lånar i en pantbank blir aldrig personligen ansvarig för lånet om det inte kan återbetalas. Panten är den enda säkerheten för lånet. Varje pantbank bestämmer själv vilka varor som ska accepteras som pant för lån och hur mycket man ska låna ut mot säkerhet i panten.

Varje pantbank bestämmer också själv vilken ränta och vilka avgifter som ska gälla för lånet. Räntan och avgifterna får inte ändras till låntagarens nackdel under lånetiden. Ett lån i en pantbank får inte beviljas för längre tid än ett år. Det normala lånet i pantbankerna löper på fyra månader. Efter att denna tid löpt ut ska lånet lösas. I många fall medger dock pantbankerna att låntagaren gör en viss avbetalning av skulden och får ett nytt lån mot samma säkerhet.

Pantförsäljning

Om lånet inte löses får pantbanken sälja panten för att täcka låntagarens skuld. Försäljningen ska ske på offentlig auktion och låntagaren ska underrättas om den kommande försäljningen genom brev. Överskott på försäljningen tillfaller låntagaren. Skulle försäljningen inte täcka skulden får banken ta den uppkomna förlusten. Låntagaren kan inte drabbas av ett underskott.