Dokumentation

Nedan finns länkar till dokumentation, bildspel med mera från olika seminarier.

Seminarium om kulturdriven tillväxt och samhällsplanering den 15 januari 2015

Botkyrka kommun

Haninge kommun

Länsstyrelsen Stockholm

Mötesreferat

SLL-TRM

Stockholms stad