Dokumentation och underlag

"Ett innovativt Stockholm i en global värld"

Konferens 14 juni 2017

På Innovationskraft Sthlms framtidskonferens blandades regionala reflektioner med erfarenheter från andra länder och diskussioner kring regionens framtida utmaningar. 

Dokumentation från konferensen
Läs artikel om konferensen

 

 Titta på konferensen, del 1 förmiddag (Youtube):

 

Titta på konferensen, del 2 eftermiddag (Youtube):

 

Powerpoint-presentationer:

1 Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity
2 Gunnar Björkman, Stockholms stad
3 Sandor Albrecht, Ericsson Garage
4 Annette Alkebo, SLL
7 Anna Olshäll, KTH och Scania
8 Steve Leonard, SGInnvoate Singapore
9 Thomas Meissner, Berlin_innoBB
10 Mary Walshok, SanDiego

 

Nätverksmöten

 

Frukostseminarium 8 december 2015 på Epicenter – Stockholms första innovationshus. Fokus under dagen låg på Innovation och samverkan.

>> Ladda ner visuell dokumentation av Karin Grönberg Facilitator

Frukostseminarium Den 15 oktober 2014 arrangerades Innovationskraft Sthlms tredje frukostseminarium. Huvudtemat för möte var Hagastaden samt vad som hänt inom de fem prioriterade insatsområden som lyfts fram i Stockholmsregionens innovationsstrategi.

>> Läs sammanfattningen av seminariet och presentationerna

>> Hagastaden

>> De fem insatsområdena

>> Prototyp-hemsida Innovationsupphandling

Frukostseminarium Den 8 april 2014 arrangerades det andra nätverksmötet inom Innovationskraft Sthlm, denna gång hos SUP46. knappt 100 personer deltog vid frukostmingel och lyssnade till intressanta presentationer om SUP46, Swetox, Nya karolinska sjukhuset Talent attraction management, Strukturfonderna samt Cross innovation.

 

 >> Läs mer om seminariet och presentationerna

Kick-off handlingsprogram Den 7 oktober 2013 arrangerade länsstyrelsen i Stockholm en kick-off för handlingsprogrammet för genomförandet av innovationsstrategin Stockholm 2025. Vid mötet i Victoria Tower i Kista deltog ett hundratal personer som bland annat fick ta del av landshövding Chris Heisters förklaring av varför processen Innovationskraft Sthlm är så viktig, trots att det går bra för Stockholm. Därefter presenterades för vart och ett av de fem prioriterade insatsområdena ett antal aktiviteter och insatser som diskuterats fram i bred dialog.

 

>> Läs mer om kick-offen

Dialogmöte den 30 mars 2012

>> Dokumentation

>> Workshophäfte

>> Inbjudan

>> Deltagarförteckning

Kunskapsseminarium den 13 juni 2012

>> Presentationer

Vägar till ett dynamiskt näringsliv den 12 oktober 2012

>> Dokumentation

Workshoppar december 2012 och januari 2013

>> Dokumentation

 

Den nationella innovationsstrategin

>> Stockholmsregionens prioriteringar till den nationella innovationsstrategin