Att starta och driva företag

Stockholmsregionens näringsliv präglas av dynamik och hög utvecklingstakt. Nya företag, branscher, produkter, tjänster, samarbeten och idéer utvecklas dagligen.

Med globaliseringen och snabba förändringar i vår omvärld måste regionens innovationsförmåga och företagande ständigt utvecklas och förbättras för att regionen även i framtiden ska vara konkurrenskraftig.
Länsstyrelsen har som mål att företagandet i Stockholm vara i nivå med andra europeiska storstäders. För att nå dit vill vi bidra till ett entreprenörskap som tar tillvara invånarnas mångfald och sätter entreprenörens behov i centrum. En strategi har tagits fram i nära dialog med länets företagsfrämjande aktörer. Strategin har fokus på rådgivnings- och finansieringssystemet och de offentliga aktörer som är centrala för detta system. Strategin vänder sig främst till de aktörer som ingår i det system för rådgivning och finansiering som finns i länet. Ett exempel på en prioriterad insats är projektet Entrepreneur Sthlm som stödjer personer som har en idé, vill starta ett företag eller som vill utveckla sitt företag och behöver personlig rådgivning och stöd.

Nyttiga länkar

 

Information och tjänster från myndigheter till dig som driver eller vill starta företag.

Om Stockholm, företagen och framtiden i Länsstyrelsens podd Salong framtiden.

>> Läs mer om Salong framtiden

​Om Stockholm, innovationerna och framtiden i Länsstyrelsens podd Salong framtiden.