Näringslivsutveckling

Globens skylift

Länsstyrelsen stimulerar regionernas näringsliv på flera sätt för att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Vi samverkar också med kommunerna, näringslivet och andra organisationer för att uppnå de nationella målen för regional tillväxtpolitik.

Den regionala tillväxtpolitiken ska främja god tillväxt i hela landet. Genom olika bidrag och stöd medverkar länsstyrelsen till att skapa bra företagsklimat, en god infrastruktur i form av vägar, kommunikationer, utbildning och forskning samt tillgång till kapital.

Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Länsstyrelsen i Stockholm stimulerar företagandet och näringslivets utveckling bland annat genom program, stöd, bidrag och utvärderingar. Omfattningen och inriktningen av våra insatser varierar från tid till annan, beroende på vilka resurser och uppdrag som Länsstyrelsen får från regeringen. Allmänt kan sägas att Länsstyrelsen i Stockholms län förfogar över jämförelsevis mycket små resurser för detta.

Det finns idag många aktörer, utöver Länsstyrelsen, med erbjudanden till små och medelstora företag(SMF) i Sverige. I rapporten "No Wrong Door" (Vinnova, VI 2010:09) finns en beskrivning av 10 nationella aktörer och deras erbjudanden till små och medelstora företag. Erbjudandena kan vara i form av bidrag, lån, rådgivning, utbildning, exporthjälp eller hjälp med patentfrågor.

 

Dokumentation från framtidskonferens om Stockholmsregionen och innovationsklimatet i juni 2017.

Om Stockholm, företagen och framtiden i Länsstyrelsens podd Salong framtiden.

Om Stockholm, innovationerna och framtiden i Länsstyrelsens podd Salong framtiden.

>> Läs mer om Salong framtiden