Betaltjänster

Oavsett var i landet du bor eller är verksam ska du ha möjlighet att betala dina räkningar, ta ut kontanter samt bli av med din dagskassa. Dessa tjänster kallas för grundläggande betaltjänster.
Nya sedlar

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Landets 21 länsstyrelser har därför i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov, särskilt hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det betyder att länsstyrelserna kartlägger behovet av och tillgången till grundläggande betaltjänster i samtliga län, samt följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden.

Länsstyrelserna ska även arbeta för att regionala stöd- och utvecklingsinsatser genomförs vid behov på de orter och i den landsbygd där samhällets behov inte tillgodoses av marknaden. Det betyder att länsstyrelserna kan arbeta tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns ett behov av en statlig betaltjänstinsats på en ort eller i ett landsbygdsområde där marknaden inte löst problemet. Hur betaltjänstproblemen kan lösas beror dels på behovet på den aktuella orten eller i det aktuella landsbygdsområdet, dels på hur de delaktiga parterna vill att lösningen utformas.