Investeringsstöd till båtar i skärgården

_____________________________________________

För tillfället prioriteras stöd till arbetsbåtar med tillbehör som är verksamma i Stockholms skärgård.
_____________________________________________

Investeringsstöd till båtar i skärgården

Företag i skärgården kan söka stöd för investeringar i båtar som är nödvändiga för driften av företaget. Bidrag kan lämnas till företag som skapar arbetstillfällen åt befolkningen i länets glesbygdsområden, i första hand skärgården. Verksamheten ska bedömas få en tillfredsställande lönsamhet och ha förutsättningar att bestå under längre tid.    

Bidrag utgår vanligen med cirka 30 % av den totala investeringen med ett tak på 100 000.

Bidraget skrivs av under ett antal år, om verksamheten fortgår. Om företaget upphör återkräver Länsstyrelsen den del som inte är avskriven.

>> Till e-ansökan
Välj stöd till investeringar och företagsutveckling, Stockholm.

 

 

 

 Nyttiga länkar

Logotyp för verksamt.se 

Information och tjänster från myndigheter till dig som driver eller vill starta företag.

________________________

 

Stödguiden vänder sig till dig som bor på landsbygden och funderar på att starta eller redan har ett företag.

________________________

Logotyp för entrepreneursthlm.nu 

Guide till företagsrådgivning i Stockholms län.