Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Här har vi samlat all information om internationaliseringscheckarna - för dig som vill nå nya, internationella marknader. I menyn till vänster hittar du flikar med mer specifik information. Nedan finns en kort översikt.

​Vill ni växa på en internationell marknad?

Om ni driver ett företag med 2–49 anställda och omsätter minst
3 miljoner kronor, kan ni söka en affärsutvecklingscheck för att
förbereda internationaliseringen.

För små företag som vill växa internationellt

Checkarna är ett stöd för små företag som vill förbereda en internationalisering eller som redan säljer utomlands och vill nå nya marknader.

Företaget ska ha 2–49 anställda och omsätta minst 3 miljoner kronor.

Vad kan vi använda checken till?

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget
genom köp av tjänst eller projektanställning. Projektet ska vara
nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga
verksamheten. Du kan anlita någon som exempelvis hjälper dig med
att ta fram en strategi för internationalisering, utreda avtalsfrågor
eller göra en marknadsundersökning.

Checken kan inte användas till löpande affärsutveckling, materialinköp
eller investeringar som har ett bestående värde. Inte heller till kostnader
för patentsökningar, certifieringskostnader, delegationsresor eller
försäljningsinsatser.

Mer information om vad du kan använda - och inte använda - checken till finns i flikarna till vänster.

Hur mycket kan vi få?

Ni kan söka en check på 50 000–250 000 kronor. Checken kan
motsvara maximalt halva kostnaden. Resten betalar ert företag.

Var och när ansöker vi?

Ni ansöker hos den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ert
företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Om det är i Stockholm ansöker ni hos oss, Länsstyrelsen i Stockholm. Det är olika ansökningstider för olika regioner. I Stockholm är ansökningsperioden öppen mellan 12 feb - 3 april. Se info kring detta på förstasidan.

 

Mer information finns till vänster i flikarna.

 Kontakt

Affärsutvecklingscheckar
auc.stockholm@lansstyrelsen.se
010-223 10 00 Växel

Solveig Boucher
Administratör
010-223 12 80

Sandra Linde
Utvecklingsledare
Internationalisering, Digitalisering
010-223 17 03

Ann-Christin Nyberg
Utvecklingsledare
Digitalisering
010-223 15 39

Cecilia Bäckelin
Projektledare
Internationalisering
010-223 12 58