Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Här har vi samlat all information om digitaliseringscheckarna - för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter. I menyn till vänster hittar du flikar med mer specifik information. Nedan finns en kort översikt.

​Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering?

Vill ni köpa tjänster eller projektanställa för att stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? En affärsutvecklingscheck kan betala hälften.

För små företag som vill bli mer digitala 

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.

Vad kan vi använda checken till? 

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget genom köp av tjänst eller projektanställning. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Läs mer om vad checkarna kan användas till – och inte användas till – i flikarna till vänster.

Hur mycket kan vi få?

Ni kan söka en check på 50 000 – 250 000 kronor. Checken kan motsvara maximalt halva kostnaden. Resten betalar ert företag.

Var och när ansöker vi?

Ni ansöker hos den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ert företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Om detta är i Stockholm ansöker ni hos oss, Länsstyrelsen i Stockholm. Ansökningstider är olika för olika regioner. I Stockholm är öppnar ansökningsperioden inom kort. Se tillgänglig info kring detta på förstasidan.

 


Mer information finns i flikarna till vänster. 

 Kontakt

Affärsutvecklingscheckar
auc.stockholm@lansstyrelsen.se
010-223 10 00 Växel

Solveig Boucher
Administratör
010-223 12 80

Sandra Linde
Utvecklingsledare
Internationalisering, Digitalisering
010-223 17 03

Ann-Christin Nyberg
Utvecklingsledare
Digitalisering
010-223 15 39

Cecilia Bäckelin
Projektledare
Internationalisering
010-223 12 58