Företagsstöd

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett Länsstyrelsen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Start av företag

Det finns inga generella bidrag för att starta företag i Stockholms län. Under vissa förutsättningar kan du som är arbetslös, är arbetslös med funktionsnedsättning eller riskerar att bli arbetslös ansöka om stöd från Arbetsförmedlingen. För dig som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan det i vissa fall finnas möjlighet till praktiskt och ekonomiskt stöd från Trygghetsstiftelsen (TRS) eller Trygghetsrådet (TRR).