"Stockholms fiskmarknad"

Länsstyrelsen i Stockholm har under de två senaste åren drivit projektet Stockholms Fiskmarknad. Målsättningen är en fysisk marknadsplats för lokalt fångad fisk i syfte att skapa en fiskhandel med större inflytande från konsumenterna.
Fiskare. Foto: Erika Stenlund

Fas 1 – Kartläggning av fiskproducenter

Länsstyrelsen har genom intervjuer med enskilda fiskare kartlagt fisktillgången inom en radie av 25 mil från Stockholm. Resultatet har gett vid handen att det finns ett 80-tal fiskare som är intresserade av att leverera fisk till Stockholm samt att den totala mängden uppgår till ca 800 ton. Länsstyrelsen bedömer att det är tillräckligt för att skapa en fysisk marknadsplats för fisken.

Många fiskare är även intresserade av att delta i kringevenemang och marknadsföring av fisken. Flera är exempelvis intresserade att ta emot gäster och visa sitt fiske i praktiken. Det kan då skapas ett mervärde i fisket.

Fas 2 – Skapa förutsättningar för en fysisk marknadsplats för fisk

I fas två har fokus varit på konsumenternas intresse och därför varit inriktat på lansering och kommunikation. Det har formulerats ett varumärke samt upprättats en webbportal som kan fungera som stöd till marknaden.

Inom ramen för Fas 2 har det även genom workshops och möten mellan fiskare, restauratörer och andra i matbranschen etablerats kontakter vilket borgar för avsättning av fisken. Länsstyrelsen bedömer att intresset för den karterade fisken är stor.

>> Länsstyrelsens rapport ”Stockholms fiskmarknad” – delrapport, kartläggning

>> Magasinet om Stockholms fiskmarknad

>> Informationsblad: Nappar du på idén om en fiskmarknad i Stockholm?

>> www.stockholmsfiskmarknad.se  

>>www.facebook.com/stockholmfiskmarknad

Logga "Stockholms fiskmarknad"   eu-logga