Sälskador

Sälskador Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på deras redskap och fångst.

Ersättning för skador åstadkomna av säl

Du som har yrkesfiskelicens har möjlighet att ansöka om ersättning för skador åstadkomna av säl. Ansökan görs till Länsstyrelsen. Du kan även ansöka om medel för att anpassa redskap till fiske i vatten med mycket säl. Ett sådant redskap är den s.k. "push-up" fällan vilket är ett fast fiskeredskap som ger ett tillfredställande skydd.

Under senare år bedrivs även viss jakt på säl i Stockholms län.

>> Läs om skyddsjakt efter gråsäl

Stöd för förebyggande åtgärder mot skador som orsakats av säl

Från och med den 1 januari 2016 ska du som vill söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakats av säl göra detta i Jordbruksverkets e-tjänst för stöd i havs- och fiskeriprogrammet. Beroende på vad du har söker stöd för så är det antingen Jordbruksverket eller Länsstyrelsen som handlägger din ansökan. 

Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor 2016 för detta ändamål. Tillsammans med de pengar som Sverige har fått från EU till havs- och fiskeriprogrammet finns drygt 12 miljoner totalt som kan användas för investeringar och projekt som syftar till att förebygga skador i fisket som orsakats av säl.

Detta kan du söka stöd för

Du kan söka två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador orsakade av säl.

  • Företagsstödet "Investeringar inom fiske" för yrkesfiskare
    Stöd för dig som vill investera i utrustning för att skydda dina redskap och fångster från sälar. Stödet handläggs av Länsstyrelsen. Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats
  • Projektstödet "Nya tekniska lösningar inom fiske"
    Stödet för myndigheter, kommuner, organisationer och företag som vill utveckla ny teknik eller kunskap för att förebygga sälangrepp och titta på hur fisket kan samexistera med sälar. stödet handläggs av Jordbruksverket. Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats.