Licenser

Yrkesfiskelicens krävs för att söka statliga bidrag och bidrag från EU. Yrkesfiskelicens ger även rätt till fiske med yrkesmässiga redskap på allmänt vatten.

Yrkesfiskelicens

Ansökan om yrkesfiskelicens skickas till Länsstyrelsen. Innan Länsstyrelsen handlägger en ansökan om yrkesfiskelicens skall den sökande betala ansökningsavgift. För tillfället är avgiften 300 kronor för förnyelse och 500 kronor för nyansökningar.

Ansökningsblankett kan laddas ner från Havs- och vattenmyndighetens webbplats, se länk nedan.

Fartygstillstånd

Ansökningsblankett om fartygstillstånd kan laddas ner från Havs- och vattenmyndighetens webbplats, se länk nedan.

>> Havs- och vattenmyndigheten