Bilskrotare

Nya regler för bilskrotning och auktoriserade bilskrotare från 1 juni 2007.

Det nuvarande systemet för bilskrotning förändras från den 1 juni 2007. Begreppet "skrotbil" utgår och ersätts av "uttjänt bil". 

Med uttjänt bil avses en personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3500 kg och som är avfall.

Det nya systemet för skrotning av uttjänta bilar är en följd av ett EU-direktiv där man vill tydliggöra producenternas ansvar för uttjänta fordon. Producenterna blir skyldiga att ordna lämpliga mottagningssystem för uttjänta bilar.

De nuvarande auktoriserade bilskrotarna kommer att finnas kvar enligt nuvarande ordning.

Härutöver inrättas särskilda mottagningsställen. Dessa ska anmälas till länsstyrelsen av bilproducenterna. Inlämning av uttjänta bilar till mottagningsställen är i huvudsak kostnadsfri. Detsamma gäller inlämning av uttjänta bilar till auktoriserade bilskrotare - om bilskrotaren ingått ett avtal med bilproducenten om detta. Om inte avtal finns har bilskrotaren rätt att ta ut en avgift för att ta emot den uttjänta bilen.

Skrotningsfonden avskaffas successivt och skrotningspremien förändras för att slutligen försvinna. Samtidigt tas skrotningsavgiften på nya bilar bort.