Auktorisation av bilskrotare

För att bli auktoriserad som bilskrotare måste man uppfylla vissa krav.

Den som bedriver yrkesmässig bilskrotningsverksamhet måste ha tillstånd (auktorisation). Auktorisationen utfärdas av länsstyrelsen i det län där bilskrotningsverksamheten huvudsakligen ska ske.

För att bli auktoriserad som bilskrotare måste man ha en anläggning som uppfyller de miljömässiga krav som kommunens miljöförvaltning ställer. Man måste också visa att man har dispositionsrätt till anläggningen och ha bygglov anläggningen och verksamheten.

Ansökan ska göras på en blankett som tillhandahålles av Länsstyrelsen.

Enligt 35 § bilskrotningsförordningen (2007:186) får Länsstyrelsen besluta att den auktoriserade bilskrotaren ska ställa en säkerhet för att sådana åtgärder kommer att vidtas som krävs för att ställa i ordning på platsen för bilskrotningen om verksamheten upphör.