Anmälan av mottagningsställe

Från och med den 1 juni 2007 blir landets bilproducenter (det vill säga fordonstillverkare, generalagenter och yrkesmässiga importörer) skyldiga att ordna lämpliga mottagningssystem för uttjänta bilar.

En producent som avser att ta emot uttjänta bilar ska anmäla detta till länsstyrelsen i respektive län. De ska också anmäla vilka företag/organisationer som på deras vägnar får ta emot uttjänta bilar för skrotning (det vill säga mottagningsställen) och om ändringar sker i de anmälda förhållandena.

Även de som på mottagningsstället har rätt att utfärda mottagningsbevis ska anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen registrerar uppgifterna i Vägtrafikregistret och uppgifterna används sedan vid kontrollen av utfärdade mottagningsbevis då dessa registreras hos Transportstyrelsen.

Ett mottagningsställe måste också vara anmält och godkänt hos kommunen som uppställningsplats för miljöfarligt avfall.