Handläggningstid för ansökan om godkännande av personal i bevakningsföretag

Vi räknar med att vi kan handlägga 90 procent av alla ansökningar om godkännande av personal inom den angivna handläggningstiden.

 

Illustration: Timglas. 

 Aktuell handläggningstid är 2 veckor

(Uppdaterades senast 2018-01-12)

Tiden ovan gäller generellt för ansökningar om godkännande av personal. Ärendets karaktär och omfattning påverkar hur lång tid det tar att handlägga. Ditt ärende kan därför skilja sig från den aktuella handläggningstiden

Vad händer med ditt ärende på Länsstyrelsen?

Observera att det endast är bevakningsföretag som kan ansöka om godkännande.

När vi fått in ansökan från bevakningsföretaget diarieförs den och fördelas till en handläggare. Så snart ansökningsavgiften på 700 kronor har inkommit skickas en automatisk förfrågan till Skatteverket gällande folkbokföringsuppgifter, dessa tar en dag att få, när vi fått dom kan vi påbörja handläggningen.

Först kontrolleras misstanke- och belastningsregistret samt att personen varit folkbokförd i Sverige i fem år. Vi skickar även en förfrågan till Säkerhetspolisen som kontrollerar sina register. När Säkerhetspolisen svarat och om det inte finns förekomst i något register samt att man bott i Sverige i mer än fem år bifaller Länsstyrelsen ansökan och skickar beslutet till bevakningsföretaget.

Om man förekommer i något av ovanstående register kan handläggningen ta längre tid då Länsstyrelsen måste inhämta eventuella domar, strafförelägganden, förundersökningar med mera.

I de fall man inte bott i Sverige i fem år måste Länsstyrelsen göra en bedömning utifrån kunskaper i svenska språket.

Om ni ska skicka in en ansökan/anmälan, tänk på:

Bevakningsföretaget kan själv påverka handläggningstiden genom skicka in en komplett ansökan och betala in avgiften. Ansökan ska innehålla

  • Ansökningsavgift på 700 kronor
  • Samtycke till registerkontroll
  • Personbevis

Vad händer efter att du blivit godkänd?

När man blivit godkänd för anställning i bevakningsföretag kan man påbörja sin tjänstgöring hos bevakningsföretaget. Om det inte finns en tidsbegränsning i godkännandet utfärdat av Länsstyrelsen gäller godkännande tillsvidare. Ett godkännande kan återkallas om man inte haft en anställning i auktoriserat bevakningsföretag på tre månader eller om man blir dömd för brott.

Varför behövs tillstånd?

 All personal i ett auktoriserat bevakningsföretag måste vara godkänd av Länsstyrelsen innan de får arbeta i företaget. Personalen ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, lämplighet och medborgerlig pålitlighet som innefattar kontroll av Länsstyrelsen i misstanke- och belastningsregister samt en rekvisition till Säkerhetspolisen som kontrollerar Säkerhetspolisens register. 

Läs mer

Här hittar du mer information om väktare 

Med den här tjänsten kan du:

Ansöka om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag.

Anmäla att redan godkänd person påbörjar anställning hos ett bevakningsföretag (Påanmälan).

Anmäla att en godkänd person lämnar/inte påbörjar anställning hos ett bevakningsföretag (Avanmälan).

 En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.