Vanliga frågor och svar

Information om sådant som är bra att veta och som många undrar över när det gäller godkännande av personal - bevakningsföretag. För att underlätta för dig har vi samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar.

Varför måste jag vara godkänd?
Enligt lagen om bevakningsföretag (1974:191) måste all personal i ett auktoriserat bevakningsföretag vara godkänd, oavsett befattning.

 

Får jag jobba utan godkännande?
Nej. All personal måste vara godkänd så man får inte jobba utan ett godkännande från Länsstyrelsen.

 

Vem kan ansöka om godkännande?
Endast ett auktoriserat bevakningsföretag.   

 

Hur går processen till?
När ett bevakningsföretag har skickat in en ansökan och betalat ansökningsavgiften på 700 kronor påbörjar vi handläggningen. Länsstyrelsen gör en prövning i misstanke- och belastningsregistret samt skickar en rekvisition till Säkerhetspolisen som kontrollerar Säkerhetspolisens register.

 

Kan jag få ett förhandsbesked om ifall jag kan bli godkänd?
Nej, vi kan inte lämna förhandsbesked. Vi får inte göra kontroller i något register utan att en ansökan är inlämnad och eftersom vår prövning även omfattar en kontroll från Säkerhetspolisen är det inte möjligt för oss att lämna förhandsbesked.

 

Vilka brott kontrolleras?
Vi kontrollerar alla brott. I vår kontroll innefattas fem år på brott men om anledning föreligger kan vi kontrollera längre tid. Vi gör vår bedömning utifrån brottets art, straffvärde, ålder när brottet gicks och den tid som förflutit sen brottet begicks.

Vi kan även kontrollera kortare tid än fem år om brottet avser mindre allvarliga förseelser.

 

Hur lång tid tar det att bli godkänd?
Länsstyrelsen har 14 dagars handläggningstid. Vid förekomst i något av ovan nämnda register kan handläggningstiden ta längre tid i samband med att Länsstyrelsen kan behöva ta del av information.

 

Vad händer om jag får avslag?
Om du får avslag får du inte påbörja din anställning hos ett auktoriserat bevakningsföretag. Du kan överklaga Länsstyrelsens beslut inom tre veckor efter att du blivit delgiven beslut.