Samverkan för bättre vatten

Samverkan är nyckeln till framgång i vattenvårdsarbetet. Samtidigt kan det vara svårt att styra olika intressen mot ett gemensamt mål. Men vi har sedan länge samverkat kring vattenfrågor i vårt län. Tyresåns vattenvårdsförbund är ett utmärkt exempel. Sex kommuner, Länsstyrelsen och många andra engagerade har gjort mycket för Tyresåns sjöar och vattendrag sedan 1993.

Vattenråd - ett verktyg för ett renare vatten

Länets första och hittills enda vattenråd bildades på våren 2010 kring Stavbofjärdens tillrinningsområde i Södertälje kommun. Vattenrådet är ett forum för intressenter att diskutera vattenfrågor.

Medlemmar i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), politiker och tjänstemän från Södertälje kommun och Stockholms länsstyrelse startade ett framgångsrikt samarbete redan året innan.

Med stor entusiasm och stödpengar från bland annat Landsbygdsprogrammet (2007-2013) och Lokala Vattenvårdsprojekt (LOVA) sattes flera projekt ingång. Läs mer om projektet i broschyren "Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden" (länk under bildspelet till höger).