Vattenförvaltningen

Vattenförvaltningen utgår från vattnets naturliga gränser
- vattendelare och avrinningsområdena - som inte följer kommunens, länets eller landets gränser.

Vi i Sverige sätter, tillsammans med våra grannar i Europa, ett gemensamt mål för hur våra vatten ska nå en god ekologisk och kemisk status.

Länsstyrelsen samarbetar med andra myndigheter, vattenvårdsförbund, bransch- och intresseorganisationer samt allmänheten för att nå målet.

Klicka på bilden för att ladda hem kartan som pdf-fil. OBS ca 5 MB!