Mälarens vattenpris 2013

Mälarens vattenpris

Mälaren är vattnet vi dricker och vattnet vi badar i. Den ger oss också sjöutsikt, unika fritidsmiljöer och är en viktig förutsättning för regionens jordbruk, fiske och transporter. Att bevara Mälarens vattenkvalitet för framtida generationer är vårt gemensamma ansvar!

Vinnare 2013: Enköpings vattenpark

Mälarens vattenpris 2013 gick i år till Enköpings vattenpark och Enköpings kommun. Priset på 50 000 kronor delades ut vid Mälarkonferensen 2013 den 29 augusti på Stockholm Waterfront Congress Centre.

 

Glada vinnare från Enköpings kommun tillsammans med landshövding Chris Heister. Foto: Lena Hackzell, Länsstyrelsen

Motivering

"Vinnaren av Mälarens vattenpris 2013 tillvaratar med en modern dagvattenhantering dammarnas ekosystemtjänster och bidrar genom ett väl utformat uppföljningsprogram till att öka kunskapernas om deras rengöringskapacitet."

Om vattenpriset

Mälarens vattenpris delas varje år, under Mälarkonferensen, ut till en fysisk och genomförd åtgärd med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Mälarens avrinningsområde.

Åtgärden ska med fördel vara innovativ och nyskapande samt värna om såväl människors välbefinnande, biologisk mångfald, regionens utveckling samt ta hänsyn till miljömål och klimatförändringarna.

Enköpings kommuns presentation av Enköpings vattenpark