Mälarkonferens 2013

Landshövdingarna i Mälardalen har gemensamt beslutat att bjuda in till en årlig konferens om Mälaren. Konferensen är ett forum för diskussion, inspiration och kunskapsutbyte om allt som berör Mälaren.

Mälarkonferensen 2013 hölls den 29 augusti på Stockholm Waterfront Congress Centre och arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholm.

Foto: Lena Hackzell, Länsstyrelsen Stockholm

Dokumentation, sammanställning

Omslag med Mälaren och Västerbron i Stockholm   Sammanställning Mälarkonferens 2013

Presentationer

Chris Heister, landshövding i Stockholm
Välkommen

Lisa Emilia Svensson, miljödepartementet
Regeringens vattenarbete - nationellt och internationellt

Greg Morrison, Chalmers
Mälarens värde

Gert Magnusson, Riksantikvarieämbetet
Mälarregionens tillväxt - historiskt och tillbakablickande

Göran Cars, Kunglig Tekniska högskolan
Varför vill vi alla bo vid vatten?

Georgia Destouni, Stockholms universitet
Vattnet vi dricker och badar i

Henrik C Andersson, Länsstyrelsen i Stockholm
Fisken vi äter

Lars Sonesten, Sveriges Lantbruksuniversitet
Mälarens vattenkvalitet - resultatet av 50 års mätningar

Måns Enander, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Mälaren och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv (ny rapport)

Susanna Hansen, Mälarens vattenvårdsförbund
Mälaren - en sjö för miljoner

Enköpings kommun
Enköpings vattenpark - vinnare av Mälarens vattenpris 2013

Illustrationer av Karin Grönberg

Under Mälarkonferensen deltog illustratör Karin Grönberg, som i realtid tecknade under presentationer och diskussioner. Här kan du se resultaten!

Introduktion

En attraktiv växande region

Vattnet vi dricker och badar i

Mälarens vattenpris - Enköpings vattenpark