Regional vattenförsörjningsplan workshop 2017

​I arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län anordnade Länsstyrelsen en workshop den 22 mars 2017 med inbjudna aktörer från olika nivåer i länet. 

Drygt hundra personer samlades för att diskutera länets förutsättningar och tillgång till dricksvatten, reserv- och nödvattenförsörjning utifrån olika scenarier. Behov av samarbeten identifierades och frågor kring finansiering, ansvarsfördelning och samarbetsplattformar lyftes. 

Presentationer

Dagen inleddes med en presentation av Eva-Marie Abrahamsson, krishanteringskonsult. Du hittar hennes presentation nedan.

Om dricksvattnet tar slut – Eva-Marie Abrahamsson,  (PDF) 

Sammanställning av gruppworkshopparna

Sammanställning 22 mars 2017

Bilder från workshopen den 22 april 2017