Goda LOVA-exempel

De här lokala vattenvårdsprojekten ska inspirera till lika framgångsrika åtgärder för en bättre havsmiljö utmed våra kuster och i skärgården.
Förutom en kort projektbeskrivning innehåller sidan alla viktiga dokument som togs fram under projektens gång. Via länkarna till höger kan du titta på hur en LOVA-ansökan eller en slutrapportering ser ut och vilka kompletteringar som kan krävas.
Flytande tömningsstation i Vissvassfjärden.

Exempel "Tömningsstationer samt rådgivningsprojekt 2010-2011", sökt av Tyresö kommun

Erhållet LOVA-bidrag: 220 000 kronor

Projektlängd mellan prel. och slutgiltigt beslut: 1 år och 21 dagar

Mottagen slamvolym 2011: ca 14 kubikmeter

Kommunen tog initiativet inför ett kommande utsläppsförbud för toalettavfall från fritidsbåtar. Huvuddelen av kommunens fritids­båtar ingår i båtklubbar belägna i eller i anslutning till Åvaviken samt  Ällmora- och Kalvfjärden. Under våren 2010 införskaffades utrustning till en flytande (Septikon) och en stationär tömningsstation (Latrina). De installerades och togs i drift under försommaren 2010. Information skickades ut till båtklubbarna i kommunen. Den flytande stationen placerades vid Dyviksudd i södra Ällmorafjärden och den stationära stationen på gästbryggan i gästhamnen, på Notholmen i Kalvfjärden.

Kontaktperson: Göran Norlin, Samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon 08-578 29 780

 

En våtmark återuppstår

Exempel "Våtmark för närsaltsreduktion och fiskreproduktion, Snäckstavik", sökt av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

Prel. beviljat LOVA-bidrag: 350 000 kronor

Projektlängd mellan prel. och slutgiltigt beslut: beviljat i mars 2010, preliminärt slutdatum 31 december 2012

Förväntad minskning av fosforutsläpp till havet: 25 kilo per år, förväntad minskning av kväveutsläpp till havet: 330 kilo per år

Den 7 ha stora våtmarken vid norra Kaggfjärden i Botkyrka kommun anlades 1990 för att odla gösyngel. Den var i dåligt skick innan restaureringen satt igång. För att återskapa en funktionell våtmark gjorde man mindre restaureringar av våtmarkens invallning samt en ombyggnation av våtmarkens utlopp under hösten 2010. Projektet kommer fortsättningsvis fram till projektslutet att följas upp med vattenkemiska provtagningar och provfiskeundersökningar.

Kontaktperson: Tobias Fränstam, Sportfiskarna, telefon 08-410 80 682