Övergödning

Stockholms läns sjöar och vattendrag är i allmänhet näringsrikare än riksgenomsnittet. Tillförsel av näring i överflöd, det vill säga övergödning, har kraftigt påverkat vattenkvaliteten och livsbetingelserna för växter och djur.
Hemmesta Träsk, Värmdö kommun. Ett exempel på en kraftigt övergödd sjö.

Övergödning leder till att alger och vattenväxter tillväxer kraftigt och att vattnet blir grumligare. När alger och växter senare bryts ned förbrukas syre, vilket kan leda till syrgasbrist i vattnet. Sammansättningen av djur- och växtarter ändras och antalet arter minskar.

Utsläpp av gödande ämnen från enskilda avlopp, jordbruk, dagvatten och avloppsreningsverk är de främsta källorna till näring i länets sjöar och vattendrag. Vår största sjö, Mälaren, påverkas främst av näringstillförsel från jordbruk och utsläpp från kommunala reningsverk. Länsstyrelsen sammanställer årligen mätresultat från ett urval av länets  sjöar och vattendrag. Uppgifterna kommer framförallt från länets kommuner samt nationell och regional miljöövervakning.

Under länkarna till höger finner du mer information om övergödning, tillstånd och trender i länet.