Sjökartor

Här finns ett mindre urval av de sjöar i Stockholms län som har djuplodats på uppdrag av Länsstyrelsen.

Under 2011 djuplodades på Länsstyrelsens uppdrag tre sjöar i Södertälje och Nynäshamn: Fjättersjön, Sjundasjön och Sörsjön. Konsultföretaget Myrica AB har utfört samtliga sjömätningar. Under 2009 utförde Myrica även djuplodningar av 11 av länets större sjöar som omfattas av Vattenförvaltningsförordningens krav på kartläggning.

Sedan 1999 har Myrica AB med hjälp av ekolodningsutrustning utfört ett 30-tal sjölodningar åt Länsstyrelsen och dess samarbetspartners. Samtliga sjöar rapporteras till SMHI:s sjöregister där bland annat medeldjup och maxdjup registreras.

Varför djuplodas sjöarna?

Mycket värdefull information om sjöarna fås av dessa mätningar. De ger underlag till bland annat beräkningar av sjöarnas medeldjup, volym, vattenomsättningstid och modeller för beräkningar av halter och omsättning av växtnäringsämnen eller andra substanser i vattenmassan.

Djupkartor är även efterfrågade av allmänheten, inte minst bland fritidsfiskare.

Kartor till höger

Till höger finns en lista med klickbara länkar till kartor över ett urval av länets insjöar med djupkurvor och djupangivelser.

Var uppmärksam på att den sjö du letar efter kan ha samma namn som någon av de listade trots att det handlar om en helt annan sjö. För att underlätta identifikation för den som letar efter "sin" sjö ges därför även kommunnamn och sjöns ID enligt SMHI.

Mer kartor på SMHIs vattenwebb

På SMHIs vattenwebb (se fliken sjö- och dammregister) som omfattar hela Sverige finns mycket fler djupkartor att ladda ned än de som finns i listan till höger. Det gäller även de sjöar som ligger inom Stockholms län. Om du inte hittar en djupkarta över din sjö i listan till höger så kanske du hittar den här.