Resultat från miljöövervakningen i länet (urval)

Här presenterar vi egna analyser av resultat från den miljöövervakning som pågår i länet. Här finns även länkar till rapporter och faktablad som avhandlar alltifrån enstaka provtagningslokal till länsomfattande sammanställningar.

I menyn till vänster hittar du aktuella presentationer av resultat från den miljöövervakning som pågår runtom i länet. Äldre publikationer och rapporter finns än så länge inte här, utan hittas via sökfunktionen på startsidan. I nuläget är urvalet begränsat men ambitionen är att på sikt tillgängliggöra mer resultat här.