Luft

För att vår hälsa inte ska påverkas av den luft vi andas bör den vara ren från förorenande gaser och partiklar. Även låga halter av föroreningar kan orsaka besvär då man ofta utsätts för halterna under lång tid.
Eftersom så många människor påverkas av luften innebär att luftföroreningar är en av de allvarligare skälen till försämrad hälsa i Sverige.
Träd och himmel

Utomhusluften har i Stockholms län har på många områden blivit bättre under de senaste decennierna. Fortfarande är dock halterna av luftföroreningar så pass höga att de kan bidra till att människor får besvär eller blir sjuka.