Samarbetspartners

Informationscentralen för Egentliga Östersjön samarbetar med myndigheter, forskningsinstitutioner och andra som är aktiva i övervakningen av Östersjöns miljö, både inom och utom Sverige.

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post: