Gradering av algblomningar

Algblomningar kan graderas med hjälp av en enkel fyrgradig skala som baseras på en visuell bedömning av algernas koncentration. Nedan visas exempel på olika grader av blomning av cyanobakterien Nodularia spumigena ("katthårsalg").

Fyrgradig skala baserad på visuell bedömning av algernas koncentration

0 = Inga synliga alger
1 = Måttligt med alger: vattnet grumlat av alger
2 = Rikligt med alger: vattnet kraftigt grumlat
3 = Ytterst rikligt med alger: täta ansamlingar på ytan

 

Fotograf till samtliga bilder: Helena Höglander

 

(0) Inga synliga alger

Inga alger är synliga i vattnet eller ansamlade vid strandkanten. Vattnet är klart.

Klart vatten

 

(1) Måttligt med alger: vattnet grumlat av alger

Små tofsar, stickor eller korn av cyanobakterier gör vattnet grumligt och ger det en gulbrun eller grön färg. Siktdjupet har minskat. Om man tar upp vatten i ett glas syns alger som små tunna gulvita trådar eller gröna stickor.

 Lätt grumlat vatten

 

(2)  Rikligt med alger: vattnet kraftigt grumlat

Vattnet innehåller mycket cyanobakterier och kan likna rabarbersoppa. På vattenytan kan mindre ansamlingar av cyanobakterier uppträda. Tofsarna av cyanobakterietrådar har blivit större och sitter i hop i små flockar/klumpar. (2 bilder)

Kraftigt grumlat vatten, undervattensbild

Kraftigt grumlat vatten, ytbild

 

(3) Ytterst rikligt med alger: täta ansamlingar på ytan

Vattenytan täcks delvis eller helt av kraftiga ansamlingar av cyanobakterier. Siktdjupet är mycket litet eller obefintligt. (2 bilder)

Ytansamling
 Ytansamling

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post: