Bilder på algblomningar med mera

Algblomningar kan ha olika färg och utseende beroende på mängden alger och dominerande art. Nedan finns länkar till bilder på alger av olika slag i olika områden och vid olika koncentrationer.  Här finns också bilder på fenomen som kan förväxlas med algblomningar.

 

 

Gradering av algblomningar

Exempel på vattnets grumling vid olika koncentrationer av alger.
Klarblå vattenyta 

Öppet hav 

Bilder på cyanobakterieblomningar på öppna havet tagna från satellit, flyg och fartyg.

Fartyg i algblomning 

Havsstränder

Bilder på cyanobakterieblomningar längs havsstränder.

 Algblomning i småbåtshamn

Sötvatten

Bilder på cyanobakterieblomningar i insjövatten.

 Tjock grön algblomning på sten

Andra arter än cyanobakterier

Blomningar av till exempel dinoflagellater kan också grumla eller färga havsvattnet.

 Blomning i småbåtshamn

Mikroskopbilder

I många fall krävs mikroskop för att kunna artbestämma cyanobakterier.

Guldfärgade algtrådar i hög förstoring 

Kan förväxlas med algblomningar

Andra fenomen, till exempel ansamlingar av pollen, kan förväxlas med algblomningar.

 Vatten gulfärgat av tallpollen

Logo 
Informationscentralen för
Egentliga Östersjön
 
 
Telefon:
010-223 11 60
E-post: