Informationscentralen för Egentliga Östersjön - Infobaltic

Informationscentralen informerar om storskaliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljön inom området för Egentliga Östersjön. Det kan till exempel röra sig om algblomningar, syrebrist, eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar.

Mycket av den information vi sprider kommer från privatpersoner som har hört av sig till oss för att berätta om tex algblomningar. Så hör gärna av dig till oss via telefon, mail eller Facebook!
Stockholm skärgård

Senaste nytt

 

2018-05-22
Pollenansamling liknar algblomning

Pollensäsongen är i full gång och pollen som blandas ned i vattnet och ansamlas på ytan kan vara mycket likt sommarens algblomningar. En bild från Edö, öster om södra Ljusterö. Foto: Gunnar Aneer.

 

2018-05-21
Rapport om algblomning i sydöstra Östersjön

Under helgen har rapport om stråk av algansamlingar i sydöstra Östersjön, nära tyska kusten, kommit in. Det ska röra sig om cyanobakterien Aphanizomenon vilken brukar blomma i Östersjön under sommaren. Den här arten är oftast inte giftig när den blommar i havet men kan vara det i insjöar. Även förra året kunde man se en tidig algblomning i samma område, även om temperaturen i vattnet fortfarande är relativt låg. Cyanobakterierna trivs i soligt och lugnt väder och kan då bilda ytansamlingar, framförallt när vattentemperaturen stiger framåt sommaren.

 Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomning här.

 Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida

 

2018-05-16
Brun "gegga" i vattnet

 Vi har fått flera rapporter från privatpersoner om att det är mycket "brun gegga" i vattnet. Den bruna geggan är förmodligen diverse, normalt fastsittande, fintrådiga alger som så här på våren driver runt och håller på att brytas ned. Isen som låg i relativt länge skrapar av mycket av den påväxt som sitter på klippor och stränder och dessa lösflytande rester kan man se nu i vattnet innan de bryts ned.

 Pollensäsongen har också kommit igång nu och pollen kan också ansamlas i vattnet och grumla det. Tallarna kommer snart att blomma för fullt och då kommer tallpollen synas på vattenytan runt Stockholms skärgård, vilket kan likna algblomning.

I ytterområdena av skärgården så kan det även vara dinoflagellaten Peridiniella catenata, den som syns på Kustbevakningens flygfoton nedan, som har drivit in mot land. För ett par veckor sedan såg man det t.ex. vid Askölaboratoriet (Östersjöcentrums fältstation) i Trosa skärgård.

 Inga av dessa brunfärgningar är ju giftiga, men kan ju få vattnet att se mindre trevligt ut (och ev får det att lukta illa om det är mycket som driver in mot land).

 

2018-05-07
Stora rödbruna vårblomningar i Östersjön

Den här våren har dinoflagellaten Peridiniella catenta varit väldigt vanlig i Östersjön och det är troligt att det är den som ger de stora rödbruna blomningar som syns på bilderna som Kustbevakningen tagit under helgen.

 

Fotokälla: Kustbevakningen

 

2017-10-03
Rapport om blåfärgade stränder

I Ormösund, Norrtälje, har man nyligen kunnat se att strandlinjen färgats blå. Det är ett fenomen som kan uppkomma när planktonalger blommat färdigt på hösten. De döda samlingarna av växtplankton spolas in till land av vind och vågor och ansamlas i strandlinjen som färgade bälten. Som hundägare ska man tänka på att inte låta hundar bada i, eller dricka av, vattnet där man ser dessa ansamlingar. Läs också våra råd vid algblomning för utförligare anvisningar. Hör gärna av er, vi tar tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

2017-10-03 Två bilder som visar döda växtplanktonceller från gammal algblomning som spolats in till land och färgar strandlinjen blå. Foto: privatperson.


SMHI:s sammanfattning av sommarens algblomningen

SMHI bedömer att algblomningen under sommaren var måttlig. Utvecklingen av blomningen under sommaren motsvarade hur det sett ut somrarna 2015 och 2016 med störst mängd ytansamlingar under juli i norra egentliga Östersjön.

Läs mer om sommarens algblomning

 

2017-09-29
Algblomningar kan fortfarande förekomma.

Lena Kautsky som är professor i marinbiologi med en förkärlek för alger har skickat en liten algblomningsrapport ifrån området runt Kapellskär. Bilderna är tagna i förra veckan och denna vecka. På första bilden ser man algen knippvattenblom som små ljusa barr eller pinnar i vattnet, de är nån mm breda. På den andra bilden ser man samma alg uppsamlad i en planktonhov, det är det gröna skrufset i håven. Knippvattenblom (latinskt namn Aphanizomenon) är en cyanobakterie där varje enskild cell sätter sig ihop med andra celler och bildar trådformade kolonier som blir så stora att de syns med blotta ögat. Knippvattenblomen trivs bra även i det lite kallare vattnet som är nu och flyter upp till ytan och bildar algblomningar när det har varit så lugnt som det har varit sista tiden. Knippvattenblom är oftast inte giftig i havet, men kan vara det i insjöar. Även om man ser vilken art som dominerar en algblomning och vet att den inte är giftig så bör man vara försiktig eftersom det kan finnas andra alger i blomningen som är giftiga. På den sista bilder ser man en algblomning längs stranden.

Vi har även fått in en rapport om algblomning från Ystad i veckan.

Knippvattenblomsalgen september 2017.jpg

knippvattenblomsalg håv september2017.jpg

Algblomning nära Kappellskär september 2017.jpg

 

2017-09-15
Tack för alla rapporter i sommar!

Tack för all fin hjälp med rapporteringen under sommaren! Fortsätt gärna höra av er om ni skulle se lokala algblomningar som fortfarande kan förekomma om vädret är stilla och lite varmare, främst i grunda skyddade vikar. SMHI har avslutat sommarens satellitövervakning av algblomningen, de startar nästa års övervakning den 1 juni 2018. Kallare väder med blåst och minskad solinstrålning gör att förutsättningarna för algblomning minskar alltmer när det blir höst. Men som sagt: fortsätt gärna höra av er med rapporter om ni skulle se en algblomning och läs våra råd vid algblomning om det är aktuellt för er.

 

2017-09-07
Risken för algblomningar har minskat betydligt

Med höstens kallare och blåsigare väder minskar risken för algblomningar betydligt. Stockholms universitets provtagningar i slutet av augusti visade dock att det fortfarande fanns rikligt med cyanobakterier i Stockholms södra skärgård och utanför Trosa. Det har varit så blåsigt att de ytansamlingar som observerades då troligen är försvunna nu. De senaste dagarnas satellitbilder bekräftar den bilden eftersom inga ytansamlingar eller höga koncentrationer av växtplankton syns. Vi har inte heller fått in några lokala rapporter om algblomningar. Lokala algblomningar kan fortfarande förekomma, som algblomningen utanför Hudiksvall i helgen.

Informationscentralen för egentliga Östersjön kommer inte rapportera lika ofta nu när förekomsten och risken för algblomningar minskar, men vi tar fortfarande gärna emot rapporter om algblomningar.

2017-09-01
Inga synliga ytansamlingar

I de små luckorna i molnen på senaste dagarnas satellitbilder kan man inte se några ytansamlingar av alger. Det finns områden med höga koncentrationer av alger, tex i södra delen av Kalmarsund. Vi har inte fått in några rapporter om lokala algblomningar under de senaste dagarna.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida

 

2017-08-30
Osäkert hur algblomningen utvecklats

Mulet väder över stora delar av egentliga Östersjön gör det svårt att via satellitbilder säga hur läget för algblomningen ser ut. I går såg man spridda ytansamlingar på flera platser och nu kan man se att det fortfarande finns små områden med ytansamlingar av blommande cyanobakterier i Hanöbukten och Kalmar sund. Inga lokala rapporter har kommit in under dygnet.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Det är lika värdefullt med rapporter om att du ser att vattnet återigen blivit klart efter en algblomning. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-29
Spridda ytansamlingar av algblomning

Satellitbilder från SMHI över egentliga Östersjön visar att det under det gångna dygnet funnits ytansamlingar av blommande cyanobakterier i östra delen av Hanöbukten, i Kalmar sund och vid Finska vikens mynning. Även i ett område mellan Öland och södra Gotland finns cyanobakterier i vattenmassan med risk för ytansamlingar. Den förväntade driften av ytansamlingarna är nordlig.

Under gårdagen fick vi lokala rapporter från Tyresö och Bullerö i Stockholms skärgård. Utanför Tyresö var det grumligt i vattnet men utan ytansamlingar och rapporten från Bullerö berättade att det under dagen varit tydlig algblomning där vattnet var lugnt men att vind och vågor rörde ned ytansamlingarna i vattenmassan under eftermiddagen. Förmodligen finns det förutsättning för liknande utveckling om vädret skulle bli varmt och stilla igen.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-28
Molntäcke gör det svårt att se eventuell algblomning

Under helgen har det varit växlande molnighet över egentliga Östersjön och i luckorna i molntäcket har man inte kunnat se några antydningar till algblomning på satellitbild. Vi har heller inte fått in några lokala rapporter.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-25
Läget inför helgen

Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet rapporterar att det fortfarande fanns cyanobakterier i vattenmassan i de prover som tagits under v 33. Provtagningen skedde vid Landsortsdjupet, Fårödjupet, utanför Askö och Oxelösund. Proven hade för årstiden normal artsammansättning och normal mängd av cyanobakterier. Nästa provtagning sker under vecka 35 vid Landsort och Askö.

Det ska enligt SMHI bli relativt lugnt väder över helgen fram till måndag med små vågor. Det kan ge förutsättning för lokala algblomningar i skyddade vikar. Under det gångna dygnet var det molnfritt över stora delar av egentliga Östersjön och på satellitbild kan man se att det finns ett område söder om Gotland med svaga blomningar av cyanobakterier, men utan ytansamlingar. Inga lokala rapporter om algblomning har kommit in till Informationscentralen i dag.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-24
Fortsatt svag algblomning i delar av Stockholms yttre skärgård

Rapporter om svag algblomning i vattnen kring Sandhamn och fortsatt svag blomning i de södra delarna av Stockholms yttre skärgård. Under det gångna dygnet så har man också kunnat se svaga blomningar i vattenmassan söder om Öland och Gotland. Inga ytansamlingar är rapporterade.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-23
Små synliga ytansamlingar

Ännu en dag då molnen gör det svårt att med hjälp av satellitbilder se hur algblomningen utvecklat sig under dygnet. SMHI rapporterar att där det finns små luckor i molntäckt kan man se algblomning i egentliga Östersjön vid Finska vikens mynning och norr om Öland. Ytansamlingarna väntas driva svagt söderut. Inga lokala rapporter från allmänheten under det senaste dygnet.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-22
Något grumligt i vattnet mellan Tyresö och Dalarö

Lokal rapport från området mellan Tyresö och Dalarö berättar att det är något grumligt i vattnet men utan större risk för blomning med ytansamlingar. Information från de inre delarna av Stockholms skärgård tyder på relativt klart vatten.

På dagens satellitbilder kan man se små ytansamlingar av blommande cyanobakterier i Kalmar sund, vilka förväntas driva västerut under dygnet. I mynningen till Finska viken syns också små ytansamlingar som väntas driva söderut. I ett område mellan Gotska Sandön och nordväst upp mot Nynäshamn och Sandhamn finns det cyanobakterier i vattenmassan ute till havs men inga ytansamlingar är synliga där.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-21
Inga lokala rapporter om algblomning under helgen

De ytansamlingar av algblomning som var synliga i Bottenhavet under början på helgen verkar ha blandats ned i vattenmassan av den kraftiga sydvästvinden. Satellitbilder från egentliga Östersjön visar ett ganska kompakt molntäcke med klart väder endast i de västliga delarna och där är inga ytansamlingar synliga. Det har heller inte kommit in några lokala rapporter om algblomning under helgen.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-18
Läget inför helgen

Gårdagens satellitbild visar att det fortfarande finns alger i vattenmassan med en svag blomning i Hanöbukten som sträcker sig österut till sydost om Gotland. I Bottenhavet pågår fortsatt blomning med ytansamlingar. Blomningarna förväntas driva svagt norrut.

Tillsyningsmannen på Bullerö var ute igår och rapporterar om mycket alger i vattnet i ytterskärgården, Stockholm, från Haninge kommun upp hela vägen till Norrtälje. Det var mestadels kornigt i vattnet. Vi har även fått in en rapport från Tyresö-Brevik halvön där det fortfarande är en del algtrådar i vattnet. Väderleksprognosen talar för att det ska bli ganska blåsigt i Stockholms skärgård i helgen och då kan algerna blandas ner i vattenmassan igen.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-17
Molntäcke döljer eventuell algblomning

Molntäcket över hela egentliga Östersjön gör att man inte kan se algblomningens utbredning än om de bälten som observerats under gårdagen troligtvis ligger kvar, d v s i egentliga Östersjön kunde man se att det fanns cyanobakterier i vattenmassan till havs öster om Gotland.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-16
Lokal rapport från Trosa skärgård och algblomning i södra Bottenhavet

En lokal rapport om algblomning i Mättingeviken, Västerljung, i Trosa kommun under det gångna dygnet.

Det är molnigt över egentliga Östersjön men man kan se ett område sydöst om Gotland, ute till havs, där det finns risk för att ytansamlingar ska bildas.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

I övriga Östersjön pågår en ganska kraftig algblomning i södra Bottenhavet. Vill man läsa mer om algblomning i norra delen av Östersjön kan man titta på

Informationscentralen för Bottniska viken

 

2017-08-15
Klart väder visar algblomningssituationen

Det klara vädret över stora delar av egentliga Östersjön gör att man kan få en bra överblick över algblomningssituationen för första gången på flera dagar med hjälp av satellitbilder. Det förekommer spridda ytansamlingar i norra egentliga Östersjön och in mot finska viken. I mellersta och södra Östersjön syns inga ytansamlingar men man kan se ett ganska stort bälte av cyanobakterier i vattenmassan ute till havs och där finns det risk för att det kan bildas ytansamlingar om vädret tillåter. Driften av de spridda ytansamlingarna i norra egentliga Östersjön förvänts bli sydlig. Några rapporter har kommit in om lokala algblomningar i Mälaren och Stockholms Skärgård.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala, framför allt om det är lite vind och mycket sol. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

 

Lokal algblomning Smedsuddsbadet, Stockholm, fredagen 11 augusti. Sommarvärmen under fredagen bidrog förmodligen till goda förutsättningar för cyanobakterierna. Man kan se risgrynslika strukturer i vattnet. Foto: privatperson. 

2017-08-14
Lokal algblomning Smedsuddsbadet, Stockholm

I fredags fick vi en rapport om lokal algblomning vid Smedsuddsbadet i Stockholm, med grynlika strukturer i vattnet. Algblomningar kan uppträda mycket lokalt då det är varmt och stilla i till exempel vikar och vid skyddade badplatser. Sommarvärmen under fredagen gav förmodligen bra förutsättningar för lokala algblomningar.

Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Under lördagen och söndagen har det varit molnigt över Östersjön och svårt att se algblomningsläget på satellitbild. På bilder från det gångna dygnet kan man inte så några algblomningar genom de luckor som finns i molntäcket.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-11
Läget inför helgen

Algblomningens ytansamlingar fanns under det gångna dygnet framförallt i de områden som varit aktuella tidigare under veckan: i norra egentliga Östersjön och allra sydligaste Östersjön. Algblomningsbältena väntas driva åt nordost. Det är relativt molnfritt över den östra delen av egentliga Östersjön, till skillnad från tidigare i veckan, och där syns inga stora ytansamlingar. Eventuellt kan man på satellitbilderna skönja små områden med ytansamlingar i Kalmar sund men det har inte bekräftats av några lokala rapporter. De rapporter vi fått in den senaste tiden berättar om relativt klart vatten i Stockholms skärgård.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-10
Mer info om algblomning hos Östersjöcentrum

Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik vid Stockholms Universitet tar vattenprover vid flera provtagningsstationer i egentliga Östersjön. De tittar bland annat efter vilka arter av cyanobakterier som finns i proverna och i vilka mängder de förekommer. I proverna tagna i början på augusti finns det fortfarande ganska mycket cyanobakterier i vattnet men man kan se tecken på att blomningen troligen är på väg in i sitt slutskede. Den fortsatta utvecklingen beror, som tidigare, på framför allt vädret. Är det lugnt och stilla så kan cyanobakterierna fortfarande flyta upp till ytan och blomma vidare.

Under det gångna dygnet har det fortsatt varit molnigt över stora delar av egentliga Östersjön. Där det är klart, främst i väst, syns spridda ytansamlingar av cyanobakterier ute till havs i framför allt den norra delen av området och in mot finska viken. Ytansamlingarna väntas fortsätta att driva åt nord och nordost.

På Östersjöcentrums hemsida kan man se Östersjöns arter direkt i mobilen, t ex cyanobakterier under fliken "Plankton"

- Livet i havet

 

2017-08-09
Sparsamt med rapporter om algblomning senaste dygnet

Relativt klart över västra egentliga Östersjön och där kan man se bälten av blommande cyanobakterier ute till havs i den norra delen och vid mynningen till Finska viken. Inga nya rapporter har kommit in från allmänheten om kustnära blomningar. Bältena av ytansamlingar förväntas driva mot norr det kommande dygnet.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-08
Spridda ytansamlingar av algblomning

I egentliga Östersjön kan man se spridda ytansamlingar vilka förväntas driva norrut. Gotlandsfärjorna har rapporterat att de sett algblomning i vattenmassan på sin rutt men inte så mycket ytansamlingar, dessa har dessutom minskat den senaste tiden enligt rapport. Vi har fått spridd information från allmänheten att det verkar vara klarare i vattnet över lag.

Tänk dock på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-07
Algblomningens ytansamlingar har blandats ned av vindar under helgen

I egentliga Östersjön så har man under helgen sett ytansamlingar ute till havs i mellersta och norra Östersjön samt i södra Östersjön främst öster om Rügen. Det verkar som om vind och vågor blandat ned stora delar av ytansamlingarna i vattenmassan. Under det senaste dygnet har det mulnat på och det syns inget nytt på satellitbild. De bälten som finns av ytansamlingar väntas driva åt nordost.

Algblomning kan färga vattnet i olika färger - även rött

Algblomning är när en eller flera arter massförökar sig så att vi kan se med blotta ögat att vattnet har grumlats eller att vattenytan täcks med bälten eller stråk. Algblomningarna kan ha olika färg beroende på art som blommar och vara färgade från senapsgul (lite likt rabarbersoppa) till klargrönt. En algblomning kan också färga vattnet rött och få det att se ut ungefär som falu rödfärg. En art som färgar rött är Mesodinium rubrum, en ciliat. Den kan blomma på sommaren och en blomning har uppmärksammats i Stockholms skärgård nyligen.

Läs mer om algblomning på Tångbloggen

 

2017-08-04
Läget inför helgen

Fortfarande molntäckt över större delen av egentliga Östersjön vilket gör det svårt att se algblomningen på satellitbilderna. Där det är delvis molnfritt över Ålands hav kan man se ytansamlingar ute till havs, de förväntas driva åt nordost. Gotlandsfärjorna har rapporterat att det blåst relativt mycket så de ytansamlingar de observerat tidigare i veckan verkar ha rörts ned i vattenmassan. Prognosen för vädret i helgen talar om en del byvind 10-13 m/s, samt lite mer vind längst ner i Södra Östersjön.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-02
Kissa inte i havet!

Här kommer ett mycket upplysande och kort reportage gjort av Tv4 Nyheter med marinbiologen Lena Kautsky om vad som händer när man kissar i havet – och göder det till fördel för cyanobakterierna!

Därför ska du inte kissa i havet! 

2017-08-02
Inga lokala rapporter om algblomning senaste dygnet

Stora delar av egentliga Östersjön är fortfarande molntäckt vilket gör att man inte kan se utbredningen av algblomning med hjälp av satellit. På de ställen där det är relativt molnfritt ser man ytansamlingar av blommande cyanobakterier till havs i Ålands hav och södra Östersjön. Ytansamlingarna väntas driva mot ost. Vi har inte fått in några lokala rapporter om algblomning nära kusten under det senaste dygnet.

Kort info: Vad är cyanobakterier?

Cyanobakterier kallas också blågrönalger och är egentligen inte alger utan en sorts bakterie. De är dock så lika växtplankton (mycket små alger som svävar fritt i vattenmassan) att man länge ansåg att de tillhörde växtgruppen alger. Cyanobakterier svävar också fritt i vattenmassan och de behöver solljus, näring och en vattentemperatur på minst 15 grader för att kunna tillväxa (bli fler). När de tillväxer till så stort antal att vi kan se dem, som grumling av vattnet eller som ytansamlingar, då är det algblomning. Cyanobakterier bildar ibland gifter när de tillväxer, det är gifterna som kan ge besvär om man kommit i kontakt med dem. För att veta om det bildats gift vid algblomning behöver man ta prover på vattnet och analysera proverna på laboratorium.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-08-01
Rapportera fynd av död säl?

Naturhistoriska riksmuseet tar emot rapporter om döda sälar:

rapportera fynd av död säl

Där finns ett rapporteringsformulär och information om vilka sälar man tar emot och när man gör det. På deras hemsida hittar man också information om vilka arter som finns i våra vatten och fakta om de olika arterna.

 

2017-08-01
Algblomning främst ute till havs

De områden man kan se på gårdagens satellitbild, som inte döljs av moln, visar algblomning med ytansamlingar främst ute till havs i egentliga Östersjön. Ytansamlingarna finns i områden söder om Gotland, upp öster om Gotland till havs, och norr om Gotland samt i Ålands hav. Bältena med ytansamlingar förväntas driva åt nordost.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada. Läs våra råd vid algblomning:

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-31
Lokala rapporter om algblomning vid kusten

Under helgen har rapporter kommit in om algblomningar i Stockholms skärgård, från Väddö och Husarö och söderut till Himmerfjärden och in mot Södertälje. Även rapport om en tillfällig algblomning utanför Saltsjöbaden och vid Braka utanför Nämndö.

Även rapporter från Trosa och Nyköping: utanför Vålarö och vid Älgskär samt Hartsön utanför Tvären.

En lokal rapport om algblomning från Valdemarsvik, Östergötland.

På satellitbild kan man från gårdagen se algblomning med ytansamlingar, i luckor i molntäcket, från Södra Bottenhavet ned till sydöstra Östersjön samt ute till havs söder om Bornholm. Bältena med ytansamlingar väntas driva nordost.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

 

Algblomning öster om Landsort 20170728. Foto: Maria Stalebrant

 

 

 

Algblomning vid Ålö-Rånö och viken in mot Nåttarö 20170727. Foto: Ann-Sofie Jaremark 

2017-07-28
Läget inför helgen

Det molniga vädret över egentliga Östersjön gör att man bara kan se vissa områden på satellitbilder. I luckor i molnen är ytansamlingar av cyanobakterier tydliga i norra delen och även väster om Bornholm skymtas ytansamlingar för första gången denna sommar. Under en tid nu så har ytansamlingarna drivit långsamt västerut men nu väntas driften vända mot ost igen. Från Gotlandsfärjorna kommer rapport om "Bälten med måttliga till kraftiga ansamlingar nära Landsort och i skärgården." Detta bekräftas av lokala rapporter från Stockholms skärgård kring Nynäshamn, Nåttarö samt i dag från området runt Sandhamn.

SMHI rapporterar dagligen om algsituationen i östersjön:

Här kan du läsa rapporter och se deras satellitbilder.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-27
Rapporter om algblomning Nynäshamn

Vi har under dagen fått flera lokala rapporter från privatpersoner om algblomning vid kusten och vid badplatser utanför Nynäshamn.

- läs våra råd vid algblomningar

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

 

2017-07-27
Långsam sydvästlig drift

Moln över stora delar av Östersjön skymmer fortfarande satellitbilderna. Man kan se ett kraftigt bälte av blommande cyanobakterier från Finska viken ned mot Gotland i luckor i molntäcket. Ytansamlingarna väntas driva långsamt sydväst. Gotlandsfärjorna rapporterar att det inte har varit så mycket synliga ytansamlingar ute till havs på deras rutt, men något mer närmare Nynäshamn. Vi har fått få rapporter från allmänheten om lokala algblomningar, den senaste berättar om algblomning utanför Torö, söder om Nynäshamn.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

 

Två bilder på algblomning på Ålö, Stockholms ytterskärgård, tagna 20170725. Foto: Karin Westling 

2017-07-26
Fortsatt utbredd algblomning ute till havs

Fortfarande molnigt över stora delar av Östersjön. I luckorna i molntäcket kan man i egentliga Östersjön se algblomningar i ungefär samma områden som under gårdagen. Fortsatta rapporter från Stockholms skärgård berättar om algblomning i yttre delarna av skärgården och relativt klart i vattnet i de inre delarna.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-25
Moln skymmer sikten

Det har varit mulet över mellersta delarna av egentliga Östersjön under det gångna dygnet. Det man kan se på satellitbild är stora områden med ytansamlingar i norra Östersjön och västra delen av Finska viken. Bältena av ytansamlingar väntas driva sydväst. Söder om Gotland ser man också ytansamlingar i luckor i molntäcket, och även i östra delen sydöstra Östersjön.

Vi har fått rapporter från privatpersoner om att det är relativt klart i vattnet i St Anna skärgård och i de inre delarna av Stockholms skärgård.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

Angående uppspolad tång på stränderna:

Här kommer ett glädjande svar! Angående den tidigare frågan om varför det är mycket uppspolad tång på stränderna. Här kan du läsa om blåstång i Tångbloggen:

https://tangbloggen.com/2017/07/23/tangvallar-pa-stranden-nar-var-och-hur-bildas-de/

 

 

Algblomning 14 nm väst Gotska Sandön. Foto John Jakobsson

 

2017-07-24
Stilla väder gav ytansamlingar i helgen

Under början på helgen var det klart väder över större delen av Östersjön och man har kunnat se stora områden med ytansamlingar av blommande cyanobakterier i sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Det senaste dygnet har det varit mulet och man kan inte se tydligt på satellitbild hur utvecklingen varit. Områdena med ytansamlingar förväntas driva långsamt väst eller sydväst.

Naturbevakaren på Bullerö rapporterar om att den grynighet i vattnet som han observerade tidigare i veckan på många håll utvecklades till stora ytansamlingar av algblomningar då det var stilla väder under lördagen. Detta främst i vikar och lugna områden i Stockholms skärgård runt Bullerö och Sandhamn. Det senaste dygnet har det blåst mer och blomningarna verkar ha rörts ned något i vattenmassan igen.

Vi har fått in spridda rapporter om algblomningar från allmänheten: från Stockholms skärgård nordväst om Sandhamn, från Västerviks skärgård och från Broviken i Mälaren.

Gotlandsfärjorna rapporterar delvis kraftiga ytansamlingar på hela sträckan mellan Visby och Nynäshamn.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

- läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-21
Läget inför helgen

Gårdagens observationer visar på stora bälten med ytansamlingar av cyanobakterier i sydöstra, mellersta och norra egentliga Östersjön. Bältena i sydöstra och mellersta Östersjön förväntas driva långsamt västerut och de i norra Östersjön väntas driva svagt åt syd eller sydväst.

På satellitbilder ser man vad som tycks vara algblomning i norra och södra Kalmar sund, men det är än så länge inte bekräftat av någon lokal källa. En rapport på morgonen från Tyresö och Fifång i Stockholms skärgård säger att det finns cyanobakterier i vattenmassan men ingen blomning observerad.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-20
Stora ytansamlingar ligger kvar i mellersta och norra egentliga Östersjön

Satellitbilden från SMHI visar stora ytansamlingar av cyanobakterier i mellersta och norra Östersjön. De förväntas driva svagt mot nordväst. Vi fick en rapport med bild i går från vattnen i höjd med Blå Jungfrun, Öland, och på bilden syns risgrynslika ansamlingar av cyanobakterier i vattenmassan. SMHI meddelar att det syns små ansamlingar av blommande cyanobakterier i Kalmar sund. Gotlandsfärjorna rapporterar om områden med algblomning observerade på sträckan Visby-Nynäshamn med tätare koncentration på halva sträckan från Visby.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-19
Rapport från Naturbevakare i Stockholms skärgård

Naturbevakaren på Bullerö rapporterar: under en tur i den yttre delen av skärgården i Värmdö, Haninge och Norrtälje kommuner har han sett att det finns en viss grynighet i vattnet. Han har ännu inte observerat några ytansamlingar av blommande cyanobakterier.

Cyanobakterier som tillväxer kan bilda riskornslika strukturer eller små tofsar som kan uppfattas som gryn eller korn i vattnet och som gör vattnet grumligare.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada och

 - läs våra råd vid algblomningar

 

2017-07-19
Område i nordöstra egentliga Östersjön med stora ytansamlingar

 

I nordöstra egentliga Östersjön finns stora ytansamlingar av cyanobakterier. I de södra och nordligaste delarna av Östersjön var det mulet under gårdagen och där kan man inte se på satellitbilder hur utvecklingen varit under det senaste dygnet. Om man tittar på hur de senaste 7 dagarna sett ut så är det just området i nordöstra egentliga Östersjön som har haft längst sammanhängande period av ytansamlingar av cyanobakterier. Enligt SMHI förväntas ytansamlingarna driva svagt ost eller sydost det kommande dygnet.

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada.

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-18 
Mycket uppspolad tång på stränder i Stockholms skärgård                                                                      

Vi har fått information om att privatpersoner observerat större mängder uppspolad tång på flera ställen i Stockholms skärgård. Det kan ske av naturliga orsaker. Det finns lösdrivande tång som lever på några meters djup utan att vara förankrad i bottnen. Den kan spolas upp på land då vind, vågor och strömmar för den till land. Fastsittande tång kan ryckas loss av stark blåst. Andra orsaker kan vara att vid lågt vattenstånd så kan tång som sitter fast torka och dö och den lossnar sen när vattenståndet blir normalt igen. Betande marina djur, eller syrebrist där tången lever, kan också orsaka att tång lossnar och spolas upp.

Vi tar emot gärna emot bilder från allmänheten på större mängder uppspolad tång.

 

 

Två bilder från Kustbevakningen, algblomning utanför Sveriges ostkust.

Foto: Kustbevakningen.

 

2017-07-18
Blåst och vågor blandar ned ytansamlingar

Det blåsiga vädret under gårdagen verkar ha blandat ned ytansamlingarna av cyanobakterier i vattenmassan mellan Öland och Gotland. Man kan dock se ytansamlingar över norra och mellersta delen av egentliga Östersjön, där det inte är moln som skymmer sikten. SMHIs driftprognos anger att ytansamlingarna förväntas driva österut. Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala, t ex i skyddade vikar.

Gårdagens tolkade satellitbild från SMHI kan man se här

https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-17
Mulet i väst och rapport från HSC Gotlandia 2

Mulet över stora delar av Östersjön, i öster är det delvis klart och där syns stora ytansamlingar av cyanobakterier. Under lördagen rapporterade färjan HSC Gotlandia 2: "Områden med alger i olika stora stråk längs hela sträckan Visby-Nynäshamn, dock tätare första halvan på rutten från Visby."

Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada

 - läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-14
Läget inför helgen

Det ser ut som om det kommer vara lugnt väder och svaga vågor de närmaste dygnen. På SMHIs satellitbild ser man ett ganska stort område med ytansamlingar i Östersjön: söder om Åland ner till sydöstra Östersjön och öster om Bornholm. Tänk på att blomningar av cyanobakterier ökar vid lugnt och varmt väder och de kan vara mycket lokala. Var försiktig om det är algblomning där du tänkt bada och

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-13
Stora ytansamlingar ute till havs

På satellitbilderna kan man se stora ytansamlingar av cyanobakterier ute till havs i norra och sydöstra delen av egentliga Östersjön. Stora delar av Östersjön var under gårdagen täckt med moln.

 

2017-07-12
Starka vindar och molnigt över Östersjön

Under gårdagen var det mulet över större delen av Östersjön, förutom över södra Östersjön där man inte kunde se några blomningar av cyanobakterier på satellitbilderna. Endast en svag blomning är synlig i luckor i molntäcket till havs sydost om Öland. SMHI rapporterar att vindarna har varit starka under det senaste dygnet och att cyanobakterierna förmodligen till stor del blandats ned i vattenmassan till följd.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-11
Rapport från HSC Gotlandia II

Färjan HSC Gotlandia II som trafikerar rutten Visby-Nynäshamn rapporterar ytansamlingar där bältena med blommande cyanobakterier tidvis är kraftiga. Det har varit mulet över stora delar av egentliga Östersjön men där det varit relativt klart, över de norra och sydöstra delarna, så kan man också på satellitbilder se stora ytansamlingar ute till havs.

Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

 

 2017-07-09 Ängsholmen, Haninge kommun. Fotograferat av privatperson.

 

2017-07-10
Tydliga ytansamlingar av cyanobakterier

Under helgen har det varit mulet över stora delar av Östersjön. Över norra egentliga Östersjön har det dock varit klart och där man har kunnat se blomningar av cyanobakterier, med tydliga ytansamlingar, ute till havs. Vi har fått rapporter från privatpersoner om lokala algblomningar i norra Krysshamnsviken (vik i Nämndöfjärden) vid Grankläppen och vid Ängsholmen i Haninge kommun samt utanför Dalarö.

 

2017-07-07
Ytansamlingar i södra Östersjön samt nordväst om Gotland

Nu syns ytansamlingar av cyanobakterier till havs i stora delar av södra Östersjön samt i nordvästra Östersjön, nordväst om Gotland. Ytansamlingar av blommande cyanobakterier bildas framför allt vid stilla väder då cyanobakterierna kan flyta upp till ytan och inte blandas ned i djupare vatten av vind och vågor. I det varmare ytvattnet finns det större möjlighet för cyanobakterierna att tillväxa. Vindar och strömmar kan göra ytansamlingar mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-07-06
Ytansamlingar söder, öster och nordväst om Gotland

Gårdagens satellitbilder visade små ytansamlingarna av cyanobakterier ute till havs söder, öster och nordväst om Gotland. Blomningar är nu synliga över stora områden i Mellersta och Norra egentliga Östersjön. Den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar fortsätta att bildas. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

2017-07-04
Lokala algblomningar Stockholms skärgård

Privatpersoner har observerat lokala algblomningar i Stockholms skärgård, utanför Saltsjöbaden och på Nämndöfjärden. Helgens satellitbilder visade ett kompakt molntäcke och när det under söndagen klarnade upp i västra mellersta Östersjön kunde man inte se några blomningar på satellitbilden. Gårdagens bild visade svaga blomningar till havs i södra halvan av Östersjön. Det relativt svala och blåsiga vädret har gjort att algblomningen inte är så tydlig då cyanobakterierna förmodligen blandats ned i vattenmassan. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar ändå bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-06-30
Läget under veckan

Under gårdagen var Östersjön till stora delar molntäckt och man kunde inte se några blomningar på satellitbilderna. Däremot har vi under veckan sett blomningar av cyanobakterier i vattenmassan i mellersta och södra Östersjön samt norr om Gotska Sandön. Vi har ännu inte konstaterat några ytansamlingar.

Under veckan har vi fått in rapporter om lokala algblomningar i sjöar i Södertälje kommun och Gnesta kommun. Informationscentralen för egentliga Östersjön har inte tillgång till någon ytterligare information om algblomningar i sötvatten, utöver de rapporter vi får från privatpersoner. Är det algblomning i en sjö där du befinner dig kan du vända dig till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Våra råd om algblomningar gäller för alla vatten!

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-06-29
Blomningar i vattenmassan men inga ytansamlingar

SMHI rapporterar om blomningar av cyanobakterier i vattenmassan i sydöstra Östersjön, mellersta Östersjön öster om Gotland samt norr om Gotska Sandön. Den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

 

2017-06-27
Blomningar i södra östersjön

Under gårdagen kunde man se blomningar av cyanobakterier i de södra delarna av Östersjön men inga ytsamlingar är observerade. Under midsommarhelgen var Östersjön till stor del molntäckt. I luckorna i molntäcket visade satellitbilderna på midsommarafton blomningar i mellersta Östersjön, till havs sydost om Gotland, men inga ytsamlingar.

sattelitbild SMHI 20170626 Satellitbild från SMHI, 20170626

SMHI rapporterar dagligen om algsituationen i östersjön. Här kan du läsa rapporter och se deras satellitbilder.

 

2017-06-22
Cyanobakterier i SMHI's vattenprover men inga synliga ytansamlingar

SMHI har varit på utsjöexpedition med fartyget R/V Aranda under början på veckan och de konstaterar att det finns cyanobakterier i alla vattenprover tagna i området. Satellitbilden från gårdagen visar en svag blomning ute till havs i mellersta Östersjön mellan Gotland och Litauen. Cyanobakterier finns i vattenmassan och den fortsatta utvecklingen beror på vädret: vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om det är algblomning där ni befinner er.

läs våra råd vid algblomningar

Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter, gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida. Under midsommarhelgen är Informationscentralen för egentliga Östersjön obemannad.

Vi önskar er alla en glad och algfri midsommar!

 

2017-06-20
Antydan till blomning öster om Gotland. Rapport om lokal algblomning Visby

Gårdagens satellitbild är till största delen molnfri över Östersjön. Öster om Gotland kan man se att det finns alger i vattenmassan. Vi har fått in en rapport om en lokal blomning vid Visby kallbadhus.

 Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er –läs våra råd vid algblomningar

 

2017-06-19
Svaga blomningar väster och sydost om Gotland

Det har varit ganska molntäckt över Östersjön i helgen. I luckor i molntäcket kan man se svaga blomningar väster och sydost om Gotland samt utanför Finska viken. Om du befinner dig ute och ser en algblomning så tar vi tacksamt emot rapporter gärna med bilder. Du kan rapportera per mail, telefon eller via vår facebook-sida.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er –läs våra råd vid algblomningar.

 

2017-06-16
Cyanobakterier till havs öster om Gotland och utanför Finska viken

Satellitbilder visar att det finns alger i vattenmassan till havs öster om Gotland samt utanför Finska viken. SMHI är just nu ute på provtagning och rapporterar att det finns cyanobakterier i vattenmassan i dessa områden, främst av den ogiftiga sorten Aphanizomenom. Även Stockholms universitet rapporterar att det finns cyanobakterier i vattenmassan i området runt Landsort och Askö.

Den fortsatta utvecklingen beror på vädret. Vid lugnt och stilla väder kan ytansamlingar uppstå. På grund av vindar och strömmar kan algblomningar bli mycket lokala. Tänk på att vara försiktiga om ni misstänker algblomning där ni befinner er – läs våra råd vid algblomningar.

 

2017-06-13
Algblomning i sydöstra Östersjön

Satellitbilder visar en svag blomning i sydöstra Östersjön, utanför Gdanskbukten, den började framträda i helgen. På gårdagens satellitbild kan man urskilja en tendens till blomning i stora delar av södra Östersjön söder om Bornholm.

 

2017-06-09
Rapport om död säl

Idag har vi fått in en rapport om en död säl i Malmö. Sälar kan dö naturligt eftersom de kan drabbas av olika sjukdomar eller svälta ihjäl.  Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) vill ha information om fynd av döda sälar, rapportera gärna även till NRM via deras formulär.  Vi tar tacksamt emot rapporter om döda sälar eller om ett större antal döda fiskar eller fåglar påträffas.

Gällande algsituationen så har det varit fortsatt molnigt och ingen algblomning har kunnat ses från satellit. Det är fortfarande kallt i vattnet så tillväxten är troligen ganska låg.

 

2017-06-05
Ingen blomning i sikte

De senaste dagarna har det varit mer eller mindre molntäckt över Östersjön. I de luckor som varit i molntäcket har ingen algblomning kunnat ses. Det är fortfarande kallt i vattnet så tillväxten är troligen ganska låg. Enligt SMHIs senaste expeditionsrapport så ligger fosforvärde inom normalvärden. Växtplankton (klorofyllhalten) var överlag inom det normala.  

 

2017-06-02
Tjuvstart i sydöst för sommarens algblomning

SMHI har nu startat sin dagliga satellitövervakning, tyvärr har de problem med hemsidan för tillfället men det bör snart gå att titta på kartorna. I den här artikeln skriver SMHI om en rekordtidig start på algblomningen i år. De har tittat på satellitbilder från maj och sett att i mitten av maj fanns en blomning i sydöstra delen av Östersjön utanför Gdanskbukten.

 

2017-06-01
SMHI:s satellitövervakning av algblomningar startar idag

Nu har SMHI:s satellitövervakning av algblomningar kommit igång. Här kan du gå in och titta på bilderna.

 

2017-05-23
Ingen tidig algblomning i sikte

Förra året var maj väldigt varm och havstemperaturen steg och vi fick en väldig tidig start på algblomningssäsongen, redan i början av juni. I år har vi istället haft det ganska kallt under maj och havstemperaturerna är blygsamma. Oavsett temperatur så börjar SMHI sin reguljära algövervakning första juni. Vi kommer därmed förmedla en bild av det storskaliga algläget.

För att kunna ge en mer lokalbild av algläget så är vi beroende av att få in rapporter. Skicka gärna en liten rapport till oss om du ser en algblomning antingen via mail eller facebook.  

 

Tidigare nyheter finns under Publikationer och arkiv