Klimat- och energistrategiskt arbete

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att öka andelen förnybar energi och använda energin på ett effektivt sätt kan vi minska länets klimatpåverkan.