Miljöhälsorapport Stockholms län

Nästa miljöhälsorapport kommer 2017 och handlar då om vuxna.
FMiljöhälsorapport Stockholms län 2013

Vilka miljöfaktorer utsätts barn och ungdomar för i Stockholms län och hur påverkar de hälsan?

Miljöhälsorapport Stockholms län 2013 beskriver hur luftföroreningar, buller, inomhusmiljö, miljötobaksrök, solljus och kemikalier påverkar barn och ungdomars hälsa och livskvalitet. Rapporten bygger till stor del på en omfattande miljöhälsoenkät som besvarats av över 15.000 ungdomar och föräldrar till yngre barn. Genom att jämföra resultaten med resultat från en tidigare undersökning från 2003 är det möjligt att följa utvecklingen av barns och ungdomars miljö och hälsa över tid.

Miljöhälsorapporten riktar sig till invånare i länet, beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer inom de områden som har betydelse för barns hälsa och miljö.