Valtiontuki

Hallituksen vähemmistöpolitiikalle 2017 varaamasta 103 miljoonan kruunun kokonaisbudjetista 80 miljoonaa kruunua on käytetty kuntien ja maakäräjien valtiontukeen.
Pengar

Mihin rahoja saa käyttää?

Kun kyseessä on lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tarkoittama työ, kunnat ja maakäräjät saavat käyttää tukea seuraaviin lisäkuluja aiheuttaviin toimiin:

 • Organisaation tarkistukset ja muutokset
 • Osa henkilöstökuluista
 • Dialogi ja neuvottelut vähemmistöjen kanssa
 • Tiedotuskampanjat
 • Käännökset
 • Vähemmistöjen ja vähemmistökielten esilletuominen
 • Kyltit
 • Kartoitus
 • Hankinnat esim. kirjastoihin
 • Pedagoginen materiaali
 • Toimintasuunnitelma
 • Uudelleenjärjestelyt ja muutokset

Kuntakohtainen tuki

Kuntien tuen perusmäärä on 660 000 kruunua vuodessa. Kunnat joissa on:

alle 50 000 asukasta saavat 1 perusmäärän
alle 80 000 asukasta saavat 1,5 perusmäärän
alle 100 000 asukasta saavat 2 perusmäärää
alle 400 000 asukasta saavat 3 perusmäärää
400 000 asukasta saavat 4 perusmäärää

Useampaan kuin yhteen hallintoalueeseen kuuluvat kunnat saavat 500 000 kruunun lisän.

Maakäräjät saavat 250 000 kruunua.

Valtionavustuksen supistaminen

Valtionavustusta voidaan supistaa, ellei kunta/maakäräjät/alue ole käyttänyt loppuun edellisen avustusvuoden koko avustusmäärää. Avustusta ei kuitenkaan supisteta, mikäli kunta/maakäräjät/alue näyttää, että varat tullaan käyttämään sellaisiin erityisiin lisäkustannuksiin tai toimenpiteisiin, joita seuraavan vuoden valtionavustus ei kata.