Lääninhallituksen tehtävät

Tukholman lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät ovat yhdessä saaneet tehtäväkseen seurata, miten 1.1.2010 voimaan astunutta lakia kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä noudatetaan.

Lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät kokoavat vuosittain arvion lain noudattamisesta ja raportoivat siitä hallitukselle.  

Samoin lääninhallitus koordinoi yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa vähemmistöpoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävän työn kansallisella tasolla. Järjestämme esimerkiksi tietokampanjoita sekä tuemme kuntien ja vähemmistöjen pyrkimyksiä neuvotella asioista kunnallisella tasolla. Lisäksi lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät jakavat valtiontukea hallintoalueisiin kuuluville kunnille ja maakäräjille.